Pro podniky

Centrum digitální transformace intenzivně spolupracuje s řadou organizací (např. EY či Latecoere). Naše služby jsou přizpůsobeny Vašim individuálním potřebám. Zahrnují obchodní analýzy, poradenství, řízení projektů, výzkum aj.

Konkrétně například:

  • Vyhodnotíme připravenost organizace na přijetí technologií digitální éry.
  • Zanalyzujeme dopad technologií a dat na procesy ve vaší organizaci.
  • Přezkoumáme možnosti zlepšování vašich procesů.

Proč spolupracovat s námi?

 

Nezávislost

Spadáme pod veřejnou vysokou školu, která garantuje naši neutralitu. Nejsme omezeni zájmy dodavatelských firem nebo politických či jiných subjektů. Nabízíme nový nezávislý pohled na vaše podnikové procesy.

 

 

Akademická půda

VŠE a tudíž i CDT disponuje širokou základnou odborníků napříč různými obory. Máme bohaté zkušenost s odbornými výzkumy a rešeršemi. Jsme schopni přenášet know-how do malých a středních podniků na základě definovaných nejlepších praktik u velkých firem. Při našich aktivitách zapojujeme naše nejlepší studenty, sbíráme zkušenosti a poznatky dále předáváme při výuce.

 

Naše možnosti

Máme čas a prostor na rozpracování témat, výzkumů, průzkumů apod. Nabízíme synergii akademického přístupu a podnikové praxe díky týmu složenému z různě profesně zaměřených odborníků. Můžeme zapojit studenty, ať už jako pomoc při práci, tak jako zpracovatele diplomových prací přesně podle zadání podniku. Máme možnosti uspořádat různé akce a konference, kde můžeme vás jako organizaci zapojit..

 

Styl spolupráce

Je transparentní a jednoduchá.

 

 

Pokud máte zájem s námi jakkoli spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat! Budeme se těšit!