Spolupráce s praxí

Jedním z cílů Centra digitální transformace je realizace výzkumu společensko-ekonomických jevů a spolupráce s podnikovou sférou. Kooperace s následujícími organizacemi (uvedenými v abecedním pořadí) vede k provázání akademického výzkumu a jeho uplatnění v praxi.

BOS Automotive Products CZ, s.r.o.BOS_logo

Má široké kompetence ve výrobě loketních opěr a polstrovaných dílů a know-how procesu střihu kůže a textílií. Firma se vyznačuje neustálými inovacemi a důrazem na efektivní výrobní procesy. Spolupráce s CDT má za cíl přispět ke zlepšování procesů, ať už z oblasti výroby či administrativy. Studentům jsou nabízeny možnosti stáže či pomoc při zpracování jejich diplomových prací.

Ernst & Young, s.r.o.EY_Logo

Mezinárodní síť poradenských společností EY je jedním ze světových lídrů v oblasti auditu, daňového, transakčního a podnikového poradenství. Svou činností napomáhají k budování důvěry na kapitálových trzích. Centrum digitální transformace úzce spolupracuje zejména s oddělením Performance improvement. Jedná se o šetření v oblasti aditivní výroby a její využití v České republice, při tvorbě metodiky a směřování spolupráce mezi universitním a podnikovým sektorem.

Express Deli, s.r.o.deli-logo

Působí v Praze od roku 2001 a svou činností se zaměřuje na expresní cateringové služby. V rámci spolupráce s CDT nabízí studentům stáže a pomoc při psaní kvalifikačních prací. Studenti se tak mohou podílet na zlepšování procesů, které souvisí s výrobními, administrativními či logistickými procesy.

LATECOERE Czech Republic, s.r.o.

Latecoere_logoMá pole působnosti v oblasti leteckého a kosmického průmyslu a významnou měrou se podílí na tvorbě výrobního portfolia skupiny Groupe Latécoère. Ta je v současné době významným dodavatelem předních výrobců letadel. Studentům dává příležitost podílet se na zlepšování procesů v této firmě a tyto zkušenosti následně využít při psaní jejich závěrečných pracích. Kromě toho zde nalézá pracovní uplatnění mnoho absolventů VŠE.

People Management Forum, z. s.

Je profesní nezisková organizace, která si klade za cíl sdružit odborníky a zvýšit povědomí české People_Management_Forum_logoveřejnosti o procesním řízení podniků v personální oblasti. Je vyhledávaným poradcem a uznávanou autoritou pro všechny oblasti práce s lidmi. Spolupráce mezi CDT a tímto spolkem má podobu nejrůznějších šetření týkající se problematiky zaměstnanosti, řízení lidských zdrojů a změny podoby pracovních míst v souvislosti s nastupující digitalizací.