EurOMA 2019

CDT představilo na mezinárodní konferenci #EurOMA2019 výsledky pilotního šetření Auditoři QMS a Digitalizace.

Téma je velmi vítáno v komunitě TQM a výzkum na konferenci získal další skvělé nápady na pokračování.