Konference „Průmysl 4.0 – Objevte chytré řešení pro Váš podnik“

Miroslav Lorenc a Veronika Schreiberová se dne 7. 6. 2017 zúčastnili konference Průmysl 4.0 – Objevte chytré řešení pro Váš podnikkterá se konala v prostorách zcela nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (a skutečně to tam po čichu bylo cítit novotou). Kromě zajímavých diskuzí došlo na prezentace konkrétních chytrých řešení, díky kterým podniky již dnes vyrábí efektivněji. Konkrétně bylo představeno využití digitálních dvojčat, která jsou napojena na reálný produkt, čárových kódů ve výrobě, které odesílají data o provozu zpět do modelu i kompletní simulace výrobního procesu.

Přístup českých firem k Průmyslu 4.0 je ovlivněn generační obměnou

Ředitel SIEMENS ČR, pan Eduard Palíšek hodnotí přístup českých firem k Průmyslu 4.0 pozitivně, mimo jiné i díky generační obměně, která aktuálně probíhá. Do vedení podniků se dostává nová generace manažerů, kteří jsou nakloněni aplikaci nutných změn. Nemluvíme přitom jen o krocích směrem k digitalizaci podniku – stěžejní je dle Palíška změna obchodního modelu.

Ředitel GE Aviation Czech, pan Milan Šlapák, pokládá za revoluční data a jejich následné analýzy. Vyzdvihuje i význam orientace na služby, které výrobní společnosti často podceňují. Šlapák zmiňuje pojem brilliant factory, kterou je taková firma, která dosahuje vysokých hodnot v matrixu digital maturity a lean manufacturing.

V procesu zavádění Průmyslu 4.0 jsou důležité tzv. rychlé výhry

Zkratky označené štítkem Průmyslu 4.0, které dnes mnohé firmy uvádí na trh, jsou ošemetné, co se budoucí kompatibility týče. Namísto unáhlených investic do takovýchto řešení je vhodné si uvědomit, kam firma míří, a sestavit na základě toho masterplan, určitou roadmapu na cestě k funkčně digitálnímu podniku. Zde je třeba zakomponovat všechny tři aspekty: produkt, proces i provoz. Následně bylo doporučeno začít od změny, která je nejjednodušší na provedení. Díky těmto rychlým výhrám a hmatatelnému efektu z nich plynoucímu získává podnik příznivější stanovisko zaměstnanců k dalším změnám.

Digitálním podnikem přitom není myšlen automatický závod bez lidí. V mnoha případech má přítomnost člověka ve výrobním procesu své opodstatnění, a člověk zde setrvá, ať už s pomocí kolaborativních robotů, nebo bez ní. Na několika případech zde bylo demonstrováno, že zavedení digitalizace ve firmě vedlo ke skokovému zvýšení produkce, efektivity a v neposlední řadě i počtu zaměstnanců (akorát došlo ke změně některých pracovních pozic – např. nárůst počtu pracovníků údržby).

Na digitalizaci se nesmí pohlížet jako na cíl, ale jako na cestu, která vede k vyšší konkurenceschopnosti. Jisté je však to, že změní pravidla hry. Na jedné straně snižuje náklady, na druhé straně přidává hodnotu.