Workshop – Průmysl 4.0 v podnikové praxi

Centrum digitální transformace na Fakultě podnikohospodářské zve všechny zájemce o problematiku Průmyslu 4.0 na workshop, který bude věnován aktuálním tématům Průmyslu 4.0 v podnikové praxi – zejména pak oblastem:

  • Aditivní výroba (3D tisk),
  • Změny v HR (Práce 4.0),
  • Financování přechodu na digitální společnost,
  • Zralostní model (maturity model) Průmyslu 4.0,
  • a dalším souvisejícím tématům.

Workshop se uskuteční v sobotu 25. 2. 2017 od 12 hod. v místnosti RB 438.

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme zájemce o nezávaznou registraci.