Získali jsme zakázku v rámci TA ČR – Beta2 – Společnost 4.0

Byli jsme vybráni jako řešitelé minitendru při projektu TA ČR – Beta2 – Společnost 4.0 s názvem Studie vlivů otevřených dat v ČR. Bude se jednat o analýzu vlivů otevřených dat v České republice, návrh indikátorů pro vyčíslení dopadů otevřených dat v ČR a dle navržených indikátorů určení dopadů již existujících otevřených dat.