Náš tým

Supply Chain Management

Jakub Jančík
Jakub Jančík

Hlavní oblastí mého zájmu je propojení logistiky a IT v harmonický celek. Vzhledem k tomu, že logistika obecně je k IT inovacím značně zdrženlivá, představuje pro ni Průmysl 4.0 v tomto ohledu ohromnou výzvu. Oblast mého výzkumu je zaměřena na to, jak skloubit materiální a informační toky ve výrobě tak, aby IT systém umožnil využít plný potenciál výrobních kapacit a plně monitoroval výrobu a připravil tak půdu pro digitalizaci společnosti a další změny spojené s Průmyslem 4.0. Mám bohaté zkušenosti v oblasti datové integrace a návrhu a realizace datových struktur, které umožňují konsolidovaný přístup k podnikovým datům a jejich následnou manuální anebo (lépe) automatizovanou analýzu. Mým hlavním cílem v rámci CDT je zmapovat, jak jsou současné systémy připraveny na masivní změny, které je v blízké budoucnosti čekají.

jakub.jancik@vse.cz
https://cz.linkedin.com/in/jakub-jan%C4%8D%C3%ADk-b57693a4

Petr Jirsák
Petr Jirsák

V rámci svého působení v Centru digitální transformace se věnuji supply chain managementu v kontextu změn vyvolávajíc transformace podniku a jeho okolí do stavu označovaném dnes jako Průmysl 4.0. Těžištěm mého zájmu není jen vlastní změna supply chain managementu, ale i celková strategie transformace podniku na Průmysl 4.0. Na VŠE působím od roku 2005 na Fakultě podnikohospodářské a věnuji se pedagogické, výzkumné a poradenské činnosti v oblasti logistických strategií, zlepšování supply chain procesů a logistické technické základně. Mým motem je „Pokud nestíháš, zautomatizuj rutinu, ať máš čas na inovace“.

petr.jirsak@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/petr-jirsak

Petr Kolář
Petr Kolář

V rámci CDT se specializuji zejména na problematiku digitalizace v oblasti dokumentace pro nákladní dopravu s ohledem na související legislativní rámec, ISO normy, možnosti a aktuální omezení tzv. Single Window a Blockchain konceptů a modelů jako např. Buy-Ship-Pay. Jsem přesvědčen, že digitalizace je klíčová pro úspěšnou transformaci firem, vývoj nových byznys modelů a produktů, které firmám na trhu logistických a přepravních služeb umožní nejen přežít, ale zajistí jejich dlouhodobý rozvoj. Na Fakultě podnikohospodářské VŠE působím od roku 2008. Poradenství a školící činnosti se věnuji od roku 2012. Na výzkum managementu dopravy a vztahů na přepravním trhu jsem se zaměřil v rámci svého opakovaného odborného působení v Austrálii, USA a Dánsku.

xkolp23@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/petr-kolar

Marek Vinš
Marek Vinš

Oblast mého působení na VŠE je supply chain management se zaměřením na nákup. V rámci své disertace jsem zkoumal specifika outsourcingu logistických služeb. Jsem členem odborné organizace IPSERA, zakladatelem výuky nákupu na VŠE a realizuji výzkumné záměry s praxí. Jsem ředitelem společnosti 3VIN. Mezi aktuální témata výzkumu patří udržitelný nákup, automatizace nákupu, Průmysl 4.0 a jeho vliv na nákup či zvyšování výkonnosti dodavatelů.

vinsm@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/vins-marek

Digitalizace/procesní excelence

Michal Andera
Michal Andera

Na VŠE jsem začínal na Katedře psychologie a sociologie řízení. Tématem mé disertační práce jsou faktory úspěchu IT startupů s důrazem na individuální úroveň zakladatelů. V současnosti působím na Katedře podnikání, kde se zabývám inkubátory a akcelerátory a dopadům jejich podpory na začínající podnikatele. Jsem v realizačním týmu projektu SUPER. Dále mě zajímá objevování a rozvoj příležitostí, tedy proces hledání nápadů, jejich hodnocení a následný rozvoj do udržitelného businessu. Jsem zapojený v inkubátu VŠE xPORT a působím jako ambasador UBI Global pro ČR. Zajímá mě fenomén vizuální komunikace; spoluzaložil jsem studio vysvetli.cz, zaměřené na edukativní videa. V neposlední řadě natáčím rozhovory se zajímavými lidmi z businessu BPark.cz.

michal.andera@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/michalandera/

Jiří Hájek
Jiří Hájek

Mým zaměřením je projektový management a manažerské rozhodování. Absolvoval jsem na FPH VŠE magisterské studium a v současnosti dokončuji disertaci na téma „stanovení produktového portfolia“. Na VŠE působím od roku 2011, kdy jsem se podílel na vytvoření vedlejší specializace Management kvality a Lean Six Sigma, dále jsem vedl projekt na celoživotní vzdělávání v oblasti Operations managementu pro zájemce z řad firem. Proto je mým zájmem rozvíjet možnosti podpory přechodu na Průmysl 4.0 jak ve vzdělávání, tak ve firmách.

jiri.hajek@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/jiri-hajek

Jan Mach
Jan Mach

V rámci své vědecké a publikační činnosti v oboru Průmyslu 4.0 se specializuji na datovou ekonomiku – otevřený přístup / otevřená data, „smart projekty“ vhodně využívající Internet věcí. Dlouhodobě se věnuji vývoji firemních aplikací, kde kladu důraz na mobilní přístup a migraci stávajících dat. Na VŠE v Praze mám na starost vývoj informačních systémů a problematiku plagiátorství. Jsem řešitelem řady projektů sdružujících vysoké školy a další partnery, mj. jsem spoluřešitelem projektu a spoluautorem Studie vlivu otevřených dat v ČR (TAČR, 2017), výherce Internet of Things Hackathonu (Microsoft, 2016).

jan.mach@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/janmach/

Felipe Martinéz
Felipe Martínez

Mým zaměřením je procesní excelence. Jsem přesvědčen, že optimalizace procesů je ideálním prostředím pro digitalizaci, a proto chci pomáhat organizacím zlepšovat procesy v rámci Průmyslu 4.0. Absolvoval jsem obor průmyslové inženýrství na Pontificia Universidad Javeriana v Bogotě v Kolumbii a dokončil jsem doktorát manažerských studií na VŠE. Od roku 2010 působím na VŠE jako lektor předmětů procesního zaměření; Provozní Management, Lean management, Lean Six Sigma a Organizační design. Mám pracovní zkušenosti z Kolumbie, Indie a České republiky, kde jsem vedl několik projektů o zlepšování procesů.

felipe.martinez@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/felipe-martinez-cz

Ivana Svobodová
Ivana Svobodová

Na Fakultě podnikohospodářské VŠE působím na Katedře podnikání, kde se zaměřuji na crowdfunding, lean startup a tvorbu podnikatelských plánů. V rámci Centra digitální transformace spolupracuji v oblasti změn Průmyslu 4.0, které ovlivňují business modely podniků a startupů.

ivanasvo@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/ivana-svobodova/

Michal Šebesta
Michal Šebesta

Dlouhodobě se zabývám oblastí řízení informačních systémů, kde se zaměřuji především na otázky digitální podnikové strategie a transformace organizací. Mými dílčími tématy jsou pak globální sourcing, řízení IT služeb, podniková architektura, podnikatelské modely a strategie. Doktorát jsem získal na VŠE v Praze. V rámci svého působení na akademické půdě jsem mimo jiné absolvoval opakovaně vědecké stáže na předních evropských univerzitách. V CDT je mým cílem integrovat současné vědecké poznatky v oboru se zajímavými projekty na pomezí praxe a vědecké práce. Především podnikovou architekturu a její využití vidím v současnosti jako jedno z klíčových témat, která mohou pomoci organizacím k efektivnějšímu fungování a k procesní excelenci. Jakožto konzultant, IT architekt, a projektový manažer, řeším se svým týmem v praxi projekty jak v komerční sféře tak i ve veřejné správě.

michal.sebesta@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/czechbusiness/

Richard Brunet-Thornton
Richard Brunet-Thornton

Ve své více než 40 leté kariéře jako vedoucí mezinárodní obchodní praxe specializující se na telekomunikace s globálním poskytovatelem IS / IT jsem dohlížel na četné digitální transformace s průmyslovými a telekomunikačními odborníky, jako jsou Nortel Networks, a významnými dopravci po celém světě. Svou činností přispívám v CDT v oblasti interkulturního a znalostního managementu. Vedle své role na Fakultě podnikohospodářské, jsem dále výkonným ředitelem Centra interkulturního managementu.

richard.brunet-thornton@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/richardbrunetthornton/

Práce 4.0 + Vzdělávání 4.0

Eva Jarošová
Eva Jarošová

Jsem psycholožka (UK Praha, PhDr., PhD.) s ekonomickým zázemím (VŠE, Ing., doc.). Dlouhodobě působím na Katedře manažerské psychologie a sociologie VŠE a vedu Akademické centrum FPH VŠE. Zaměřuji se na manažerské vzdělávání, koučování, psychologické a kariérové poradenství. V rámci svého výzkumu se zabývám rozvojem lídrů a novými trendy v leadershipu. Spolupracuji s CDT, protože považuji za důležité, aby se současní studenti v rámci svého vysokoškolského vzdělávání připravovali na stálé změny, které budou provázet jejich budoucí pracovní kariéru a měli příležitost rozvíjet kompetence, potřebné pro Průmysl 4.0, a to včetně flexibility, kreativity, sebeřízení, kritického myšlení a týmové spolupráce.

eva.jarosova2@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/eva-jaro%C5%A1ov%C3%A1-428257a/

Jitka Jirsáková
Jitka Jirsáková

Působím na Institutu vzdělávání a poradenství na České zemědělské univerzitě v Praze (IVP ČZU), kde se výzkumně i pedagogicky zaměřuji na oblast kariérového poradenství ve vzdělávání a pedagogiku (didaktiku). Mimo spolupráci s absolventy IVP ČZU, poskytuji individuální konzultace kariérového směřování pro studenty ČZU v rámci Career Centra ČZU a angažuji se i v dalších aktivitách CC ČZU. Jsem spoluzakladatelkou České asociace kariérového poradenství. Jsem také členkou Asociace vysokoškolských poradců a Asociace institucí vzdělávání dospělých. Od roku 2013 se zabývám kariérovým poradenstvím, ve kterém vidím smysl a možnou cestu, jak připravit budoucí absolventy škol na změny a potřeby trhu práce vzhledem k Průmyslu 4.0.

jirsakova@ivp.czu.cz
https://www.linkedin.com/in/jitka-jirs%C3%A1kov%C3%A1-ab035457/

Jana Kolářová
Jana Kolářová

Pomáhám organizacím i jednotlivcům v jejich rozvoji. V rámci doktorského studia na Katedře manažerské psychologie a sociologie se věnuji servant leadershipu. V praxi působím na pozici HR a marketingu v malé strojírenské firmě s mezinárodní působností. Věřím, že lídři, kteří podporují lidi v jejich osobním i profesním růstu, obohacují nejen jedince, ale také celou organizaci. Servant lídři mohou podpořit kreativitu i pracovní výkon. Servant leadership není všelék a mě zajímá, za jakých podmínek servant lídři vzkvétají či vadnou. Digitalizace může přinést nečekané příležitosti pro uplatnění tohoto leadershipu.

jana.kolarova@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/jkolarova/

Tereza Králová
Tereza Králová

Vystudovala jsem FFUK v Praze se zaměřením na Psychologii práce a organizace, následně pak obor Management v rámci postgraduálního studia na FPH VŠE. V současnosti působím jako pedagog na Katedře manažerské psychologie a sociologie VŠE. Věnuji se oblasti vzdělávání, psychologickému, kariérnímu a personálnímu poradenství, diagnostice, a to nejen směrem ke studentům VŠE, ale i mimo akademickou půdu.

tereza.kralova@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/tereza-kr%C3%A1lov%C3%A1-644592a/

Hana Lorencová
Hana Lorencová

V rámci své pedagogické, vědecké i poradenské činnosti se zabývám rozvojem sociálních a manažerských dovedností, problematikou leadershipu, týmové práce a vzdělávání dospělých. Tato témata vnímám jako významná i v kontextu digitální transformace a Průmyslu 4.0. Na Vysoké škole ekonomické působím na Katedře manažerské psychologie a sociologie a v Akademickém centru, které se mimo jiné věnuje rozvoji akademických pracovníků, zejména jejich pedagogických dovedností.

hana.lorencova@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/hanalorencova/

Alois Surynek
Alois Surynek

Specializuji se na postupy a organizaci empirického výzkumu v sociologii a sociální psychologii, a to jednak na obecné metodologické problémy výzkumu a jednak na praktické provedení konkrétních výzkumů. Průmysl 4.0 mne zajímá z pohledu jeho sociálních důsledků. To je, jaké změny přináší v oblasti organizace lidských vztahů na pracovištích a jaké pozitivní i negativní výsledky tyto změny mají. Především negativní změny akcentují nutnost nového ustavení společenských pravidel, norem chování pro efektivní fungování společnosti založené na ICT. Jsem absolventem Filosofické fakulty University Karlovy oboru sociologie. Moje odborné zaměření je poměrně široké právě z důvodu soustředění se na empirický výzkum, výzkum pracovních postojů nebo vnímání podmínek práce.

surynek@vse.cz

Dále spolupracují

Petr Doucek
Petr Doucek

Od roku 2010 působí jako proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Zúčastnil se řešení 15 tuzemských i mezinárodních projektů, včetně projektů GAČR, Evropských projektů a dalších projektů, např. ve spolupráci s TU Košice či Vídeňskou univerzitou. Je členem pěti výborů mezinárodních konferencí v Evropě a USA. Kromě toho je členem pracovní skupiny ISO SC 27 ISO Bezpečnost informačních technologií. Mezi oblasti jeho práce patří bezpečnosti IS/ICT, manažerské informační systémy a jejich specifikace, vývoj, implementace a řízení tvorby projektů informačních systémů.

petr.doucek@vse.cz

Petr Knap
Petr Knap

Je vedoucí partner podnikového poradenství a Digital Champion společnosti EY (dříve Ernst & Young) ve střední a jihovýchodní Evropě. Po působení v Procter & Gamble se od roku 1995 pohybuje v poradenské praxi. Partnerem EY se stal v roce 2007. Realizuje a vede projekty zaměřené na témata řízení výkonnosti, strategické otázky, projektové řízení a optimalizace podnikových procesů. V poslední době se zabývá oblastmi digitální ekonomiky a specificky otázkami Průmyslu 4.0. Pracoval také v týmech připravujících Akční plány pro Průmysl 4.0 v ČR. Je držitelem certifikace Project Management Professional (PMP), spoluzakládal Českou komoru PMI (Project Management Institute) a působí ve Vědecké radě Fakulty podnikohospodářské VŠE.

xknap01@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/petrknap/

Ivan Nový
Ivan Nový

Je děkanem Fakulty podnikohospodářské VŠE. Působí v Radě vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, Česko-německém fondu budoucnosti, Vědecké radě VŠE a FPH VŠE, v redakční radě Journal for European management Studies aj. Je též garantem programu Honors Academia. Je autorem řady publikací a řešitelem desítek projektů. Mezi jeho odborné zájmy patří manažerská psychologie a sociologie, interkulturní komunikace a management, interkulturní tréninky, sociologický výzkum, konzultace a poradenství v oblasti personálního rozvoje mezinárodních firem, kurzy zaměřené na trénink sociálních a manažerských dovedností a interkulturní tréninky.

ivan.novy@vse.cz

Jan Pour
Jan Pour

Vystudoval Fakultu národohospodářskou na VŠE. Mimo své působení na Katedře informačních technologií VŠE pracuje ve společnosti ITG Praha. Profesně se orientuje na otázky řízení podnikové informatiky, koncepcí a aplikačních architektur informačních systémů podniků a úlohy business intelligence. Je spoluautorem řady publikací a podílel se na řešení několika desítek projektů pro nejrůznější podniky a organizace v energetice, průmyslu, obchodě i ve státní správě. V současné době je členem Rady České společnosti pro systémovou integraci a redaktorem časopisu Systémová integrace.

jan.pour@vse.cz

Pavel Sirůček
Pavel Sirůček

Studoval na ČVUT, VŠE i UK. Od roku 1991 profesně působí na VŠE, v současné době pracuje na Katedře mikroekonomie FPH VŠE jako vedoucí sekce hospodářských dějin a dějin ekonomického myšlení. Je členem redakční rady vědeckého časopisu Acta Oeconomica Pragensia, časopisu Marathon a Alternativy. Mezi jeho odborné zaměření patří teorie, historie zkoumání a různé aplikace dlouhých vln (Kondratěvových dlouhodobých ekonomických, resp. společensko-ekonomických K-cyklů), rozpory a perspektivy soudobé globalizace, kritická komparace různých přístupů k ekonomickým teoriím, problematika dějin ekonomických a sociálních učení se zaměřením na alternativní interdisciplinární koncepce sociálně-ekonomického vývoje ve světle globalizace a politická analýza a prognóza.

sirucek@vse.cz

Václav Stříteský
Václav Stříteský

Působí na Katedře marketingu FPH VŠE. Orientuje se zejména na oblast internetového marketingu, obecné teorie marketingu a chování spotřebitele. Je tutorem v prestižním mezinárodním programu CEMS, působí jako konzultant a lektor odborných školení pro firemní klientelu. Je členem odborných porot, jako je např. WebTop 100 nebo Internet Effectiveness Awards. Úzce spolupracuje s podnikovou praxí, je autorem řady odborných publikací a řešitelem vědeckých projektů z oblasti chování spotřebitele.

vaclav.stritesky@vse.cz
https://www.linkedin.com/in/vaclavstritesky/

Robert Vondrovic
Robert Vondrovic

Pohybuje se především ve veřejné správě se zkušenostmi jak ze statní správy (Úřad vlády, Poslanecká Sněmovna PČR), tak samosprávy (místostarosta obce, člen bezpečnostní komise). V současné době se věnuje především problematice otevřených dat, životním situacím klientů veřejné správy a implementaci nařízení GDPR. Aktuálně studuje doktorské studium v oboru Aplikovaná informatika na VŠE.

robvon86@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/robert-vondrovic-79015818/