Základní informace

Centrum digitální transformace (CDT) je interdisciplinárním pracovištěm Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE).

Cílem centra je výzkum společensko-ekonomických jevů v oblastech digitální transformace společnosti a spolupráce se zainteresovanými organizacemi, zejména podnikovou sférou.

Posláním centra je vytvářet platformu pro spolupráci mezi akademickou a podnikovou sférou.

Spolupracujeme s partnery, kterým pomáháme s jejich zapojením do digitální ekonomiky. Ti oceňují především náš profesionální přístup, který je založený na kombinaci vědecko-výzkumných a praktických znalostí. Rovněž šíříme dosavadní poznatky mezi širší veřejnost za spolupráce s médii a připravujeme absolventy na změny, které v souvislosti s Průmyslem 4.0 přijdou.

Centrum digitální transformace je součástí Institutu managementu FPH VŠE.

U zrodu CDT stáli Miroslav Lorenc, Petr Jirsák a Felipe Martínez z FPH VŠE. Společně si, i přes své rozdílné profesní zaměření, uvědomovali nutnost věnovat se stavu označovanému jako digitální transformace, Průmysl 4.0 nebo čtvrtá průmyslová revoluce z ekonomického pohledu. Změny, které digitální transformace přinese zasáhnou mnohá odvětví a dotknou se každého z nás. Je třeba být na tyto změny připraveni a v souladu s nimi i vzdělávat budoucí absolventy VŠE.

V současné době je do aktivit centra zapojených přes 20 akademiků a odborníků z praxe. Centrum tak zajišťuje šíření znalostí a současného poznání v oblasti digitální transformace společnosti, zabývá se strategickými aspekty řízení podniků v prostředí Průmyslu 4.0. pomáhá podnikům zlepšovat jejich výkonnost, pracuje na různých vědeckých projektech a v neposlední řadě řeší i veřejné zakázky.