Ocenění

Některé ze závěrečných prací zabývajících se problematikou Průmyslu 4.0 byly oceněny významnými cenami pro vysoce kvalitní kvalifikační práce.

Miroslav_Dvorak

Industry 4.0 v podnikové praxi v ČR

Závěrečná práce Miroslava Dvořáka získala ocenění v soutěži Excelentní studentské odborné práce (ESOP) – v sekci nejlepší diplomová práce roku 2016. Zmapovala situaci Průmyslu 4.0 v ČR a mimo jiné propojila tento pojem s postoji předních světových iniciativ s ohledem na výchozí ekonomickou situaci. Součástí práce byly i příklady modelů připravenosti a simulace návratnosti investic. Styčným bodem byly rozhovory s odborníky z podnikové praxe v České republice. Kompletní práce ke stažení zde.

Richard_Nadvornik

Lean management a Industry 4.0

Kvalifikační práci Richarda Nádvorníka byla udělena cena Františka Egermayera od České společnosti pro jakost za rok 2016. Richard se zaměřil na implementaci Lean managementu v podniku Alfa Plastik. Zároveň doporučil postupy pro plynulý přechod na automatizovanou výrobu ve směru Průmyslu 4.0. Pro dosažení cíle, který spočíval ve snížení nákladů a nalezení finančních prostředků pro následné investice, byly použity metody Lean managementu pro dosažení vyšší efektivity výroby a standardizaci procesů. Celá práce ke stažení zde.