Hlavní náplň činnosti CMEK je zaměřena zejména na:
  • analýzy, evaluace a stanoviska pro orgány státní správy, regionální správy a samosprávy,
  • profesní vzdělávací kurzy pro subjekty v privátním, veřejnoprávním a státním sektoru kultury,
  • specializované vzdělávací kurzy a školení pro vybrané subjekty (církve, památková sféra, živé umění, podnikání v kultuře aj.),
  • poradenskou činnost pro kulturní organizace a instituce, včetně poradenství ve fundraisingových aktivitách a v zacílení sponzorů, donátorů a nadací na oblast kultury,
  • expertizy v oblasti finanční a daňové politiky,
  • poradenskou a výzkumnou činnost v oblasti struktury a efektivity managementu kulturních subjektů, organizací a institucí.