Kulturní spolupráce a projekty

Centrum se podílí na inovaci praktické výuky, která naplňuje zpracovávané věděcko-výzkumná zadání:

• Tradiční rybníkářská kultura jihozápadních Čech v současné podnikatelské praxi
• Ekonomické parametry provozu živé kultury v kulturních památkách
• Kulturní turismus a tvorba nových atraktorů vázaných na regionální kulturní tradici (památník Josefa Suka, hrad Kamýk)

Pracovníci Centra se podílejí na řadě výzkumných projektů:

Projekt animace sbírkového fundusu Západočeského muzea v Plzni se zaměřuje na využití soudobých metod a nástrojů prezentace kulturního dědictví formou interaktivních expozic. Projekt je založen na analýze přístupů, metod a nástrojů moderního muzejnictví z hlediska jejich aplikace do konkrétní praxe muzejní instituce střední velikosti.

Na základě spolupráce s Czech National Trust (pobočka British National Trust v ČR) Centrum rozvíjí spolupráci na vývoji metod prezentace významné kulturní památky Rožmitál pod Třemšínem, která dosud stojí mimo pozornost veřejnosti. Členové Centra zde spolupracují s jednotlivými studentskými týmy.