Vzdělávání a odborné kurzy

Členové Centra realizovali řadu odborných prezentací pro odborníky, mezi nejdůležitější témata patří:

• Kulturní průmysly v podmínkách rozvoje lokalit a regionů (Český Krumlov, Národní sněm starostů)
• Prezentace výsledků výzkumu Ekonomická evaluace významných kulturních projektů a eventů ve spolupráci s MKČR pro zástupce regionální správy (Meziresortní komise MKČR).

Centrum rozvíjí spolupráci na zpracování konkrétních témat v rámci dlouhodobé Smlouvy o spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a NPÚ.