Výuka arts managementu v praxi

Členové Centra managementu a ekonomiky kultury a Katedry arts managementu se podíleli na sérii dvanácti exkurzí kde se studenti arts managementu mohli potkat s odborníky z praxe.

Závěrečná exkurze semestru spojila studenty hned několika předmětů vyučovaných v rámci oboru. Díky ochotě a otevřenosti managementu Alšovy jihočeské galerie mohli studenti vidět jak stálé, tak dočasné expozice v galerijním objektu na Hluboké, s ředitelem pak diskutovat o přednostech i nevýhodách řízení kultury prostřednictvím příspěvkových organizací, a také o specifickém umístění galerie v objektech bývalé jízdárny v sousedství zámku Hluboká – jednoho z nejnavštěvovanějších turistických cílů na jihu Čech. Vrcholem exkurze byla návštěva depozitáře a po přejezdu do Českých Budějovic také prohlídka nově zrekonstruovaných objektů galerie.