Profil centra

Centrum managementu a ekonomiky kultury (CMEK) vzniklo transformací Institutu managementu a ekonomiky kultury a dlouhodobě se soustřeďuje na spolupráci s vybranými subjekty sektoru kultury, mezi nimiž hrají nejvýznamnější roli orgány státní a veřejné správy. Realizuje výzkumné, poradenské, evaluační, konzultační, vzdělávací, informační a další aktivity s cílem postupného vybudování renomované vědecko-výzkumné autority pro oblast ekonomiky a managementu kultury v rámci spolupráce s vrcholnými orgány státní správy, regionální a místní samosprávy.

Mezi nejvýznamnější aktivity CMEK patřila v roce 2018 přípravné práce na projektové dokumentaci Horizon 2020 v rámci mezinárodního konsorcia univerzit a výzkumných ústavů. Pracovníci CMEK se rovněž podíleli na realizaci výzkumu financovaného Ministerstvem kultury ČR Ekonomická evaluace kulturních eventů spjatých s oslavami výročí české státnosti v roce 2018.

Specifickým cílem CMEK je rozvoj mezinárodní spolupráce, zaměřený do správních orgánů EU a do spolupráce se špičkovými vědeckými pracovišti v jednotlivých zemích.

CMEK se může spolupodílet jako partner i na programech a aktivitách jiných subjektů.