Výzkum

Centrum se zaměřuje především na analýzu mezilidských vztahů na pracovišti, vzdělávacích potřeb, manažerských předpokladů, pracovní spokojenosti a motivace pracovníků.

V současnosti jsou na Katedře realizovány následující výzkumné projekty:

2016

 • Virtualization: Structural differences of the virtual and real (Zuzana Hubinková / project leader: prof. Vjekoslav Afrić, University of Zagreb)

2014 – 2018

 • CULTURAL PATHWAYS TO ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP: FAMILY VALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE (Ivan Nový, Martin Lukeš, Daniela Pauknerová, Hana Lorencová, Miroslav Lorenc / 7. rámcový program EU)

Bakalářské, magisterské a disertační práce realizované na katedře:

 • Návrh systému hodnocení zaměstnanců ve vybraném podniku (2017)
 • Analýza pracovní spokojenosti (2017)
 • Ženy na mateřské dovolené a pracovní kariéra ve srovnání dvou zemí (2017)
 • Náborový proces mezinárodních firem ve světle národních kultur: Francie a Česká republika (2017)
 • Moderní sociální sítě na trhu práce (2017)
 • Engagement pracovníků v mezinárodní společnosti (2017)
 • Analýza očekávání uchazečů generace Y při nástupu do mezinárodní společnosti    (2017)
 • Postavení mužů a žen na pozici nelékařského zdravotnického personálu (2017)
 • Komunikační bariéry u personálu v malé firmě (2017)
 • Kreativita v komunikaci s klienty v bankovním prostředí (2017)
 • Duševní hygiena a work-life balance studentů VŠE (2017)
 • Corporate internal communication – share point and document sharing platform  (2017)
 • Hodnoty a pracovní spokojenost    2017
 • Analýza stylu manažerského řízení v servisní bankovní instituci    2017
 • Self-management na pozici bankéře    2017
 • Životní styl breakdancového tanečníka    2017
 • Zvyšování efektivity pracovního výkonu ve vybrané firmě    2017
 • Analýza profese insolvenčního správce    2017
 • Fluktuace pracovníků     2017
 • Mindfulness    2017
 • Interní komunikace v mezinárodní společnosti    2017
 • Ženy ve vedení firem    2017
 • Externí komunikace v organizaci Junák – Český skaut z.s.    2017
 • Emoční inteligence    2017
 • Motivace mecenášů umění    2017
 • Harmonizace osobního a pracovního života    2017
 • Vzdělávání zaměstnanců s důrazem na koučing    2017
 • Motivace zaměstnanců ve vztahu k pracovním benefitům    2017
 • Rozvoj kritického myšlení studentů VŠE v Praze v kontextu změn na trhu práce    2017
 • Porovnání vlivu reklamy na vybranou skupinu Čechů a Vietnamců    2017
 • Autentický leadership v Českej Republike a na Slovensku    2017
 • Motivace a odměňování pracovníků v organizaci    2017
 • Motivace generace Y    2017
 • Flow a prokrastinace     2017
 • Nábor žen na mateřské dovolené    2017
 • Práce a zaměstnání na žebříčku lidských hodnot    2017
 • Srovnání stresorů studentů střední školy v České republice a ve Vietnamu    2017
 • Leadership v malých a středních podnicích    2017
 • Etický kodex a jeho realizace v praxi na příkladu ČSOB    2017
 • Firemní identita z pohledu zaměstnanců podniku    2017
 • Rovnováha mezi podnikáním a osobním životem    2017
 • Vliv emocí na produkty individuální kreativní práce    2017
 • Volnočasové aktivity seniorů    2017
 • Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku    2017
 • Efektivní vedení virtuálních týmů v oddělení konkrétní firmy    2017
 • Studium cizích jazyků jako základ pro úspěšnou mezikulturní komunikaci    2017
 • Time management a prokrastinace    2017
 • Analýza systému hodnocení ve vybrané společnosti    2017
 • Audit řízení lidských zdrojů v hotelu     2017
 • Vliv moderních komunikačních a sociálních sítí na umístění mladých lidí na trhu práce    2017
 • Employee Attraction: Impact of Employer Brand Image and Selection Process on Attractiveness of Potential Employers    2017
 • Životní styl studentů VŠE    2017
 • Framing and its Effect on Misinformation    2016
 • Kognitivní spojitosti ve vztahu k zákazníkům    2016
 • Stres a strategie jeho zvládání u exponované profese    2016
 • Interní komunikace v organizaci    2016
 • Osobnostní typologie při volbě povolání    2016
 • Interkulturní komunikace: Češi a Korejci    2016
 • Řízеní lidských zdrоjů v mеzinárоdní spоlеčnоsti АDP Еmplоyеr Sеrvicеs Čеská rеpublikа, а.s.    2016
 • Psychicky nemocní lidé a jejich integrace do společnosti    2016
 • Globalizační procesy a její vliv na psychiku lidí v současné Evropě    2016
 • Ženy ve vedení firem    2016
 • Motivace zaměstnanců v sociálním zařízení    2016
 • Time management    2016
 • Women in Upper Management: Perceptions of Experts and Female Top Managers    2016
 • Spokojenost pracovníků a návrh řešení identifikovaných problémů    2016
 • Životní styl pokerového hráče    2016
 • Značka jako životní styl    2016
 • Mobbing na pracovišti    2016
 • České kulturní standardy z perspektivy vrcholového managementu německých firem    2016
 • Podniková identita a image neziskové organizace    2016
 • Communication and Language Use in the Multinational Company    2016
 • Leading Multicultural Teams. Case Study of XYZ.    2016
 • Podnikání při studiu    2016
 • Komunikační a sociální bariéry u nezaměstnaných lidí    2016
 • Time management a jeho uplatnění při studiu    2016
 • Vliv pracovní spokojenosti na fluktuaci zaměstnanců    2016
 • Analýza motivačních faktorů na pracovišti    2016
 • Analýza organizační kultury v dopravní společnosti    2016
 • Mužská a ženská identita v současné společnosti se zaměřením na trh práce    2016
 • Prevence sociálně patologických jevů v mezinárodních organizacích    2016
 • Developing career paths with emphasis on technical professionals of the selected company    2016
 • Humor v reklamě    2016
 • Výhody a nevýhody řízení interkulturního týmu    2016
 • Mužská a ženská identita v současné společnosti se zaměřením na reklamu    2016
 • Motivace a komunikace v pokeru    2016
 • Analýza programu Nestlé Kariérní poradenství pro univerzitní studenty a čerstvé absolventy    2016
 • Harmonizace práce a rodinného života u žen zaměstnankyň a podnikatelek    2016
 • Syndrom vyhoření u zaměstnanců společnosti THOME Lighting    2016
 • TIME MANAGEMENT – nástroj nejen pro prokrastinující studenty    2016
 • Analýza možností zvýšení atraktivity absolventů VŠE v Praze na trhu práce    2016
 • Strategické řízení značky    2016
 • Efektivita komunikačních prostředků ve skupině externích pracovníků organizace.    2016
 • Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku    2016
 • Muži na rodičovské dovolené    2016
 • Zvýšení kreativity v týmové práci    2016
 • Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku na Slovensku    2016
 • Přínos odborných pracovních stáží v rámci projektu „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“ organizace Fond dalšího vzdělávání    2016
 • Porovnání práv žen v USA a v ĆR    2016
 • Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku – srovnání chráněných dílen v České republice a v Německu    2016
 • Sebepoznání a optimismus jako předpoklady úspěšného manažera    2016
 • Worklife Balance a dlouhodobý pracovní pobyt v zahraničí    2016
 • Výskyt syndromu vyhoření u vytipovaných profesních skupin a studentů    2016
 • Návrh systému hodnocení pracovníků    2016
 • Hodnocení podnikatelských příležitostí v kontextu zkušenosti podnikatelů a druhu příležitostí    2016
 • Syndrom vyhoření     2016
 • Globalizační procesy na Slovensku a jejich vliv na psychiku lidí    2016

Nabízíme možnost spolupráce na vyřešení vašich oblastí zájmu z hlediska vědecko-výzkumného.