Národní cena kariérového poradenství 2019

Bakalářský volitelný kurz Katedry manažerské psychologie a sociologie PS325 Rozvoj profesní kariéry získal za rok 2019 Národní cenou kariérového poradenství, která oceňuje dobrou praxi a osvědčené postupy v této oblasti a snaží se o vzájemnou inspiraci institucí, které se kariérovému poradenství věnují. Tuto soutěž od roku 2009 každoročně vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce a Centrum Euroguidance.  Za 10 let svého trvání se cena stala široce uznávanou událostí v této oblasti.

Do soutěže se mohou přihlásit jak organizace (např. úřady práce, mateřské, základní, střední a vysoké školy, či jiná školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, neziskové organizace, personální, poradenské a vzdělávací agentury), tak i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci ve státních i neziskových organizacích nebo soukromí poradci). Hodnocení soutěžních příspěvků provádí komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Jedenáctý ročník konference Národní cena kariérového poradenství, spojený s vyhlášením výsledků soutěže, proběhl ve čtvrtek 3. října 2019 v Praze. Za VŠE se konference zúčastnila Mgr. Veronika Motlová, která je jednou z vyučujících v kurzu.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo 25 příspěvků a bylo uděleno šest hlavních cen a čtyři zvláštní ocenění. Na základě hodnocení externí skupiny expertů získal kurz „Rozvoj profesní kariéry“ jednu z hlavních cen, a to za rozvoj career management skills studentů.