Realizované projekty

Zde uvádíme příklad seminářů a projektů, které jsme realizovali s různými firemními partnery:

Rozvoj prezentačních dovedností

  • jak efektivně sdělovat spolupracovníkům informace
  • jak prezentovat před menší skupinou lidí a udržet jejich pozornost
  • aktivní nácvik prezentování se zpětnou vazbou

Pokročilost: úvod

Trvání: 4 hod.

Asertivita

  • jak asertivně komunikovat se svým okolím
  • jak se vymezit a umět odolat nátlaku (a nebýt agresivní ani pasivní)
  • jak sebou nenechat manipulovat i nemanipulovat svým okolím

Pokročilost: úvod

Trvání: 4 hod.