Základní informace

Centrum pro leadership je  odbornou výzkumnou a poradenskou institucí. Spektrum našich činností zahrnuje realizaci výzkumných projektů a expertiz v oblasti vedení lidí v podnikové praxi, poradenství v oblasti práce s lidmi, individuální koučování a rozvoj dovedností lídrů. Centrum se opírá o dlouholeté zkušenosti odborníků Katedry manažerské psychologie a sociologie.

Pomáháme firmám

  • analyzovat problémové oblasti práce s lidmi,
  • nastavit efektivně systém práce s lidmi v podniku,
  • vychovávat a dále rozvíjet lídry,
  • budovat výkonné týmy a zvýšit motivaci zaměstnanců

Kompetence členů centra – hodnota pro klienty, etika, společenská odpovědnost a udržitelnost