Komunitní výzkumy

Komunitní výzkumy jsou relativně novým typem marketingového výzkumu, který kombinuje nástroje kvalitativních a kvantitativních metod. Obvykle se využívá internetového prostředí. Po dobu několika týdnů probíhá řízená moderovaná diskuse s několika desítkami respondentů. Východiskem je rámcový scénář, který se v průběhu výzkumu operativně upravuje a doplňuje. Respondenti se průběžně vyjadřují k jednotlivým otázkám a tématům, reagují na podněty moderátora diskuse i na názory ostatních účastníků.

Výstupy přináší nové kvalitativní informace, ale navíc je možno, vzhledem k relativně většímu počtu respondentů, provést i základní kvantitativní analýzu.