Kvalitativní výzkumy

Provádíme rozhovory s jednotlivci nebo malými skupinami respondentů, kteří patří do cílových segmentů trhu, na základě předem připravených strukturovaných scénářů. Účelem je porozumět důvodům zákazníků v různých cílových skupinách a odhalit asociace a vztahy související s daným produktem nebo službou.

Do našeho portfolia patří realizace všech typů kvalitativních marketingových výzkumů. Jde o skupinoví diskuse, individuální hloubkové rozhovory i expertní rozhovory.