Základní informace

Centrum marketingového výzkumu a tržních analýz je odbornou výzkumnou a poradenskou institucí. Zaměřuje se zejména na ad-hoc projekty, tj. výzkumy zabývající se aktuální tržní situací firem a organizací. Realizuje kvantitativní a kvalitativní výzkumy, vč. jejich kombinací. Centrum se opírá o dlouholeté zkušenosti odborníků Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě potřeby spolupracuje s externími dodavateli specializovaných výzkumných technologií a služeb.

Pomáháme firmám

  • nalézat nové obchodní příležitosti,
  • detailněji porozumět chování stávajících zákazníků,
  • hledat souvislosti mezi obchodními procesy.

Centrum marketingového výzkumu má za sebou řadu výzkumných projektů pro klienty z oblasti IT technologií, farmacie, financí, sportu a dalších oborů.