Výzkum

Nabízíme realizaci kvalitního aplikovaného výzkumu pro firemní sféru i veřejnou sféru. Členové týmu mají velké zkušenosti s realizací špičkových a rozsáhlých národních i mezinárodních výzkumů v oblasti podnikání a inovací.

Evropské projekty

  • Projekt 6. rámcového programu EU „Culture and Innovation Dynamic: Explaining the Uneven Distribution of Human Knowledge“ (CID) zaměřený na inovativní chování ve firmách v ČR, Německu, Švýcarsku a Itálii. Spolupracující firmy: Škoda Auto, Bosch a dalších 30 mezinárodních firem v ČR.
  • Projekt 7. rámcového programu EU „Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship“ (CUPESSE) zaměřený na mezigenerační přenos hodnot, postojů a vlastností důležitých pro podnikání a uplatnění na trhu práce.
  • Projekt Erasmus + „Startup Promotion for Entrepreneurial Resilience“ (SUPER) zaměřený na podporu inkubačních aktivit vysokých škol

Projekty pro veřejnou sféru

  • Projekt TAČR – Beta „Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM“
  • Realizace smluvního výzkumu pro MPO Global Entrepreneurship Monitor Czech Republic 2006 a 2011
  • Projekt NAKI (Ministerstvo kultury ČR) „Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů v sektoru kultury“

Aplikovaný výzkum pro firemní partnery

  • Edolo Consult s.r.o.