Centrum pro aplikovaný podnikatelský výzkum přispělo k tvorbě Makroekonomické a sektorové analýzy ČR

Ondřej Dvouletý se podílel na přípravě strategického dokumentu pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem dokumentu bylo popsat vývoj jednotlivých sektorů české ekonomiky a identifikace jejich rozvojových potřeb v kontextu čerpání evropských prostředků v programovém období 2014-2020. Ondřej Dvouletý se věnoval zejména analýze vývoje české podnikatelské aktivity.

Plný text studie je k dispozici na následujícím odkazu: https://dotaceeu.cz/getmedia/422c01a1-414d-478c-8224-6393fdb46ddf/Makroekonomicka-a-sektorova-analyza-CR,-kveten-2019.pdf.aspx?ext=.pdf