Centrum pro aplikovaný podnikatelský výzkum se přidalo k iniciativě Global Competitiveness Project

Tým Centra pro aplikovaný podnikatelský výzkum pod vedením Ondřeje Dvouletého se přidal k výzkumné iniciativě Global Competitiveness Project. Cílem projektu je zhodnotit konkurenční potenciál podniků a poskytnout klíčovým stakeholderům robustní analytické podklady pro manažerské rozhodování. Český tým přispěl do mezinárodního konsorcia překladem harmonizovaného dotazníku do českého jazyka a sběrem dat od českých podniků.

Více informací je k dispozici na webových stránkách projektu: https://www.sme-gcp.org/our_team

Harmonizovaný dotazník, který byl využit pro sběr dat je k dostupný na následujícím odkazu: https://exam.ktk.pte.hu/limesurvey/index.php/359936?lang=en