Centrum pro aplikovaný podnikatelský výzkum vyhodnotilo pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dopady Operačního programu Podnikání a inovace

Cílem veřejné zakázky bylo provedení komplexního zhodnocení dopadů OPPI na ekonomickou situaci podpořených podniků prostřednictvím kontrafaktuální dopadové analýzy (CIE), jejíž podstatou je provedení srovnání finančních výsledků podpořených subjektů v rámci OPPI s výsledky nepodpořených subjektů se zaměřením na hospodářskou situaci a konkurenceschopnost podpořených podniků. Výsledky analýzy z pohledu zvyšování konkurenceschopnosti provedené v jednotlivých programech naznačují většinou nejednoznačný efekt realizace podpory na příslušné ukazatele, což vede k závěru, že realizace podpory z OPPI celkově neměla statisticky významný dopad na konkurenceschopnost podpořených podniků ve sledovaném dvouletém období po ukončení programu.

Závěrečná zpráva k projektu je dostupná na následujícím odkazu: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/evaluace-a-analyzy/2018/10/03_Zaveracna_zprava_final-_1.pdf