Výsledky studie vlivu pobytu v inkubátoru/akcelerátoru na finanční výkonnost podpořených firem prezentovány na Úřadu Vlády ČR

Výsledky studie vlivu pobytu v inkubátoru/akcelerátoru na finanční výkonnost podpořených firem byly Ondřejem Dvouletým dne 19. prosince 2018 prezentovány na Úřadu Vlády ČR členům Výboru pro socioekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Ze závěrů studie vyplynulo, že firmy podpořené podnikatelskou infrastrukturou vykazují v porovnání s nepodpořenými firmami v průměru horší finanční výsledky. Studie se opírá o kontrafaktuální dopadovou analýzu, ve které bylo porovnáno 203 firem, které prošly inkubací, se srovnatelnými firmami, které inkubací neprošly. Analyzováno bylo šest různých ukazatelů finanční výkonnosti v letech 2003 až 2015.

Studie naznačuje, že se podnikatelské infrastruktuře nedaří podporovat větší množství rychle rostoucích a inovativních start-upů. Představitelé inkubátorů by se měli více zaměřovat na hledání inovativních start-upů s výraznými růstovými ambicemi, než na zajištění relativně jistého příjmu z pronájmu prostor od stabilních, ale nerostoucích firem. Měli by rovněž vést přesnou evidenci svých rezidentů a sledovat jejich vývoj po opuštění inkubačního či akceleračního programu, aby mohli vyhodnocovat účinnost svých služeb.

Citace článku: Dvouletý, O., Longo, M. C., Blažková, I., Lukeš, M., & Andera, M. (2018). Are publicly funded Czech incubators effective? The comparison of performance of supported and non-supported firms. European Journal of Innovation Management21(4), 543-563.

Plný text studie je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.researchgate.net/publication/324246964_Are_Publicly_Funded_Czech_Incubators_Effective_The_Comparison_of_Performance_of_Supported_and_Non-Supported_Firms