Kontakty

Centrum aplikovaného podnikatelského výzkumu
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha

Lidé

Vedoucí centra

Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.
Tel.: +420 777 461 675
E-mail: ondrej.dvoulety@vse.cz
https://kpo.vse.cz/o-katedre/seznameni-s-katedrou/lide/ondrej-dvoulety/

Členové týmu