Základní informace

Posláním Centra aplikovaného podnikatelského výzkumu (CAER – Center for Applied Entrepreneurship Research) je prostřednictvím realizace kvalitního aplikovaného výzkumu přispívat k rozvoji podnikání. Centrum realizuje aplikovaný výzkum a s ním spojené poradenství pro podnikatelskou sféru i pro veřejnou správu.

Centrum aplikovaného podnikatelského výzkumu funguje jako centrum excelence v rámci platformy Institutu managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze.

Vedoucí centra

Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.
Tel.: +420 777 461 675
E-mail: ondrej.dvoulety@vse.cz
https://kpo.vse.cz/o-katedre/seznameni-s-katedrou/lide/ondrej-dvoulety/

Kontakty na další osoby: https://im.vse.cz/podnikatelsky-vyzkum/kontakty/