Archiv rubriky: Aktuality

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Postupně zveřejňujeme na Youtube kanále CRI vybraná videa se zajímavými odbornými příspěvky, které zazněly na naší květnové konferenci Insolvence 2019 – preventivní a včasné restrukturalizace. Na nová videa upozorňujeme na našem LinkedIn profilu, proto nás nezapomeňte sledovat!

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Rozhovor s J. Schönfeldem v Konkursních novinách nejen o preventivních restrukturalizacích

„Směrnice o preventivní restrukturalizaci si nelze představit jako konkrétní text s řešením té které situace, dává pouze určité obecné mantinely či rámec (v tomto případě daleko obecnější než je zvykem). Stanovuje určité cíle, které mají národní legislativy splňovat, ale mechanismy, jak toho dosáhnout jsou popsány velmi vágně,“ říká v obsáhlém rozhovoru pro aktuální číslo Konkursních […]

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Nový rozhovor s Lubošem Smrčkou v aktuálním čísle Konkursních novin

„Před deseti lety bylo celé řešení úpadku (formální i neformální) považováno většinou lidí účastnících se rozhodovacích procesů především za právní problém. Dnes převládá spíše ekonomický pohled na celou problematiku,“ říká v rozhovoru pro Konkursní noviny Luboš Smrčka. Článek, který mimo jiné popisuje aktuální projekty, činnost a personální složení Centra, naleznete v aktuálním čísle Konkursních novin […]

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Nový insolvenční report společnosti Surveilligence, s.r.o. (6/2019)

Z insolvenčního reportu společnosti  Surveilligence, s.r.o. za měsíc červen 2019 vyplývá, že v minulém měsíci bylo podáno 92 insolvenčních návrhů (meziměsíční pokles o 18 návrhů), prohlášeno bylo 45 konkurzů právnických osob (meziměsíční pokles o 33 konkurzů) a povolena byla jedna reorganizace (společnost L88 Investments Prague 1 s.r.o.).  Z dat je patrné, že úpadky se týkají spíše malých a středních firem s minimálním […]

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Podívejte se na video z Konference Insolvence 2019!

Zveřejnili jsme video z Konference Insolvence 2019, které mapuje tuto celodenní akci, která proběhla v květnu 2019 a spolupořádalo jí CRI.  

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Vyhodnocení soutěže o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management

Soutěž o nejlepší studentskou práci na téma turnaround management, kterou vyhlásila Katedra strategie ve spolupráci s  Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, zná své vítěze.  Na nejlepší práci s názvem „Due Diligence společnosti ERNST LEOPOLD s.r.o. z pohledu strategického investora“ se podíleli studenti vedlejší specializace Turnaround management Šimon Böhm, Alexandra Chmelíková, Matúš Melicherčík, Sára Ondříšková a Tuan Truong Anh. Zástupci týmu převzali ocenění v průběhu Konference – Insolvence 2019 (včasné a preventivní restrukturalizace) z rukou vedoucího Centra restrukturalizace a […]

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Konference Insolvence 2019 úspěšně proběhla

Konference „Insolvence 2019 – preventivní a včasné restrukturalizace“ proběhla minulý týden na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na akci s podtitulem „Cesta ke zvýšení výkonnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky ČR v rámci globalizovaného prostředí“ se s předstihem registrovalo více než 200 účastníků, kteří mohli zhlédnout nabitý program čítající 16 odborných příspěvků. Na konferenci také vystoupili členové […]

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Speciální report věnovaný reorganizacím podniků

K příležitosti konání insolvenční konference Insolvence 2019 – preventivní a včasné restrukturalizace připravila společnosti Surveilligence, s.r.o speciální report věnovaný reorganizacím v období od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2019. V tomto časovém úseku bylo povoleno 67 reorganizací, z toho 34 předbalených reorganizací (tj. ve kterých bylo usnesení o úpadku spojené s povolením reorganizace). Nejvyšší počet […]

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Na VŠE se konalo odborné kolokvium mapující téma finančních charakteristik podniků, jejichž krize byla řešena v rámci insolvenčního řízení

Odborné kolokvium na téma Finanční charakteristiky podniků, jejichž krize byla řešena v rámci insolvenčního řízení, se konalo dne 29. dubna 2019 na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přednesená témata i diskuse, která následovala, přinesla mnoho zajímavých momentů. Kolokvia se zúčastnili odborníci a akademici napříč různými profesemi – ekonomové, právníci, insolvenční správci, insolvenční soudci a mnozí další. […]

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!

Expert v oblasti vyšetřování a prevence podvodů Jan Lalka přednášel na VŠE

Přednáška, se kterou před studenty předmětu Vliv hospodářské a finanční kriminality na hodnotu a strategii firmy vystoupil Ing. Ján Lalka, CFE, CII obsahovala základní oblasti, nástroje, postupy a data při uskutečňování forenzní due diligence. V situaci, kdy investor kupuje cílovou společnost, často realizuje finanční a právní due diligence, aby získal důležité informace o předmětné společnosti. Výsledky takových […]

Sledujte videa z konference na Youtube kanále CRI!