Insolvence 2020

Preventivní a včasné restrukturalizace - implementace v České republice a ve vybraných evropských zemích

Scroll

O konferenci

11. ročník mezinárodní vědecké insolvenční konference úspěšně proběhl

 

Nepříznivá epidemiologická situace nám neumožnila uskutečnit konferenci v zamýšleném rozsahu, formátu a za účasti veřejnosti. Neúčast veřejnosti nás mrzí o to více, že se na akci s předstihem registrovalo opět více než 250 účastníků.

Zvažovali jsme, jakým vhodným způsobem bychom konferenci uskutečnili. Nakonec se organizační výbor konference přiklonil k variantě, že konferenci dne 16. 9. 2020 zrealizujeme i bez účasti veřejnosti a jednotlivé příspěvky  jsme pro vás natočili profesionální cestou a nyní je budeme postupně zveřejnovat na těchto webových stránkách a sociální síti LinkedIn.

Věříme, že vám touto formou alespoň budeme moci zprostředkovat zajímavý obsah, o který nepřijdete, a budeme pevně věřit, že 12. ročník konference se uskuteční již v květnu 2021 a budeme se moci potkat také osobně.

Konference se koná v rámci projektu TAČR  TL 02000467 „Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace.

Program

8.30 - 9.00: REGISTRACE
9.00 - 9.20: ZAHÁJENÍ KONFERENCE
9.20 – 9.40: „Co víme o evropské restrukturalizační směrnici rok poté“
 • Doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. , Of Counsel, Clifford Chance LLP, Praha, Institut ekonomických studií FSV UK, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, člen expertní skupiny Evropské komise pro restrukturalizace a insolvence, předseda Akademického fóra INSOL Europe, člen správní rady International Insolvency Institut
9.40 – 10.00: „Odpovědnost členů orgánů obchodní korporace v době preventivní restrukturalizace“
 • Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., vědecký pracovník ÚSP AV ČR, Of Counsel, PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE.
10.20 – 10.40: „O východiscích preventivní restrukturalizace a rozdílech oproti reorganizaci"
 • Mgr. Ing. Klára Vítková, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Mgr. Ondřej Zezulka, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Univerzita Karlova v Praze
10.40 – 11.00: PŘESTÁVKA NA KÁVU
11.00 – 12:00: Panelová diskuse na téma „Preventive restructuring frameworks – Approaches to implementation across Europe?”

Moderují: Mgr. Petr Sprinz, Ph.D, LL. M a Mgr. Jiří Tomola

Panelisté:

 • Nora Wouters, partnerka DENTONS Europe CS LLP, Brusel, členka expertní skupiny Evropské komise pro restrukturalizace a insolvence
 • Daniel Friedemann Fritz, partner DENTONS Europe CS LLP, Frankfurt, člen expertní skupiny Evropské komise pro restrukturalizace a insolvence
 • Marc Craggs, partner Norton Rose Fulbright LLP, London
 • Koen Durlinger, Norton Rose Fulbright, Amsterdam
 • Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc., insolvenční správce, advokát v AK Dzlegal Schindhelm, restrukturalizační poradce, Wroclav, Uniwersytet Opolsky
 • Reiner Frank, advokát, advokát, Kocián Šolc Balašťík, advokátní kancelář
12:00 – 12.30: „Preventivní restrukturalizace – ekonomické aspekty implementace“

Prezentace výsledků výzkumu grantu Technologické agentury ČR TL02000467

 • Ing. Michal Kuděj, Vysoká škola ekonomická v Praze, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, partner TARPAN Partners
 • Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, ředitel útvaru restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů České spořitelny, a.s.
12.30 – 14.00: OBĚD
14.00 – 14.45: Panelová diskuse na téma "New preventive measures available in the UK and Germany and their recognition post-Brexit"

Moderuje: Petr Sprinz (Allen & Overy)

Panelisté:

 • Regina Rath – restructuring and insolvency lawyer, Norton Rose Fulbright’s London office
 • Matthew Thorn – partner, Norton Rose Fulbright’s London office

 

14:45 - 15:05: „Krizové financování - případová studie SKD Bojkovice, s.r.o“
 • Mgr. Václav Žalud, Dentons Europě CS LLP, Praha
15:05 - 15.25: „Preventivní restrukturalizace - úloha restrukturalizačních poradců“
 • Ing. Petr Smutný, partner PWC, předseda správní rady Turnaround Management Association ČR
15:40 - 16:00: „Mohou preventivní restrukturalizace fungovat bez odpovídajících změn v daňové legislativě?"
 • Mgr. Simona Hornochová, daňová poradkyně, Kocián Šolc Balašťík, advokátní kancelář.
16:00 - 16.45: Panelová diskuse na téma: “Selhání v sanačních insolvenčních procesech“

Moderuje: JUDr. Martin Froněk

Panelisté:

 • JUDr. Petr Dobeš, LL.M., Ph.D., státní zástupce, Vrchní státní zastupitelství v Praze
 • JUDr. Mgr. pplk. Gejza Rakaš, policejní rada Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu, sekce závažné hospodářské trestné činnosti a korupce
 • Mgr. David Smejkal, A – Consult plus, znalecký ústav, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE (specializace oceňování škod)
 • JUDr. Ladislav Smejkal, specialista na trestní právo, partner DENTONS Europe CS LLP, Praha
16.45 - 17:00: „Předání ceny za nejlepší práci studentů VŠE v oblasti Turnaround managamentu, 2. ročník“

Řečníci

Tomáš Richter
Tomáš Richter

Je advokát / Of Counsel v kanceláři Clifford Chance LLP v Praze a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je docentem obchodního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE v Praze. Je zakládajícím členem české pobočky Turnaround Management Association. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, kde byl v roce 2019 zvolen členem představenstva. Je také předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem The Conference of European Restructuring and Insolvency Law. Od roku 2004 je rozhodcem.

Bohumil Havel
Bohumil Havel

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako předseda zkušební komise pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců, člen legislativní rady vlády a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy. Doc. Havel je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity. Od roku 2007 je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a od roku 2014 působí na vysoké škole CERVO institut a externě působí v advokátní kanceláři PRK. Věnuje se zejména právu obchodních společností a insolvenčnímu právu. Je autorem řady odborných publikací a řešitelem několika výzkumných projektů. Rovněž se podílel na vzniku konceptu mezery krytí, zejména po právní stránce.

Klára Vítková
Klára Vítková

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

Na Ministerstvu spravedlnosti působí od roku 2017, aktuálně v pozici zástupce vedoucího oddělení insolvenčního, které se zaměřuje na analýzy insolvenčních řízení. Byla jedním z národních expertů, kteří se v rámci pracovní skupiny Rady EU podíleli na přípravě nové směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorkou odborných článků z oblasti ústavního, občanského, obchodního a insolvenčního práva. V současnosti pokračuje v postgraduálním studiu a vyučuje na VŠE v Praze.

 

Ondřej Zezulka
Ondřej Zezulka

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své praxi se věnuje teoretickým aspektům českého a evropského insolvenčního práva. Od roku 2017 působil jako národní expert v pracovní skupině Rady EU, která se zabývala přípravou směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu (2019), zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorem řady dalších publikací a přednášek z oblasti insolvenčního práva a civilního práva procesního. Doktorand na katedře občanského práva PF UK.

Michal Kuděj
Michal Kuděj

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (1991).

V praxi se specializuje na firemní finance a restrukturalizační procesy. Po ukončení studií se věnoval řadě činností, působil jako konzultant v oblasti firemních financí, fúzí, akvizic a dalších podnikových kombinací, věnoval se také obchodování na kapitálovém trhu a investicím do nových projektů. V poslední době se podílel na významných restrukturalizačních projektech, a to jak v insolvenčním řízení, tak i mimo něj. Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti TARPAN Partners, kde působí od roku 2010. Od roku 2016 působí jako člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje problematice krize a úpadku podniku a jejich řešení. Podílí na výuce v rámci vedlejší specializace Turnaround management. Je autorem řady odborných publikací.

Jaroslav Schönfeld
Jaroslav Schönfeld

Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Na fakultě podnikohospodářské je garantem předmětu Transformace a restrukturalizace firem a předmětu Due Diligence. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je trvale zapojen do výzkumných aktivit fakulty včetně řešení několika grantů poskytnutých Technologickou agenturou České republiky. Je autorem odborné monografie Moderní pohled na oceňování pohledávek (C. H. Beck 2011), spoluautorem knihy Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona (Professional Publishing, 2016) a řady dalších publikací a článků ve vědeckých periodikách. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Nora Wouters
Nora Wouters

Nora Wouters is a partner in the Brussels office of Dentons. Her cross-border practice focuses to a large extent on assisting banks, private equity and hedge funds, undertaking out-of- court restructurings of companies and restructuring highly collateralized debt portfolios. Her economic qualification allows her to work with her clients as a team throughout the whole process as well on the legal as the financial aspects. She also advises on the structuring off balance sheet transactions in connection with securitizations and securities lending. She takes appointments as liquidator.

For several years she was the INSOL Europe EU liaison officer reporting on all EU matters of importance relevant to their membership base. She is a member of the EC Experts‘ Group since 2010, advising the European Commission on the reform of the European Insolvency Regulation, the proposal for a Directive on Preventive Restructuring Frameworks, Second Chance and Measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and proposal for a Directive on Accelerated Loan Security, and adviser to the legal committee of the European Parliament on the harmonization of insolvency laws in Europe.

Daniel Friedemann Fritz
Daniel Friedemann Fritz

Daniel Friedemann Fritz is a partner in Dentons’ Frankfurt office. He is a member of the Restructuring practice and focuses on restructuring and insolvency law related matters, incl. European and international insolvency law. Daniel has extensive experience in insolvency administration and representing enterprises, management and creditors in restructuring, debtor-in-possession and regular insolvency proceedings, where he acts as a legal counsel or Office Holder (Chief Insolvency Officer). Daniel regularly advises in (distressed) M&A transactions. He represents his clients in and out of court in commercial and insolvency matters related to the resolutions or defense of claims by negotiation and litigation and arbitration. Daniel’s industrial focus includes the automotive, renewable energy retail and healthcare sectors.

Daniel F. Fritz serves as Private Expert to the European Commission in relation to the introduction of a preventive restructuring framework and as speaker of the Working Group Europe of the German Bar Association’s (DAV) restructuring and insolvency wing. He regularly publishes and comments on German and European insolvency law.

Martin Froněk
Martin Froněk

Martin Froněk je lokálním partnerem v pražské pobočce advokátní kanceláře White&Case s více než 9 lety praxe v oblasti insolvencí a restrukturalizací, soudních sporů a trestního práva. Má zkušenosti se zastupováním věřitelů při konkurzních likvidacích a při soudních i mimosoudních restrukturalizacích. Podílí se rovněž na vytváření a implementaci strategií soudních sporů, odkupů a prodejů v rámci insolvenčních řízení, a to na straně bankovních věřitelů i tzv. distressed assets fondů. Rovněž pravidelně zastupuje finanční instituce jako poškozené strany v trestních řízeních, věnuje se i obhajobě právnických osob. Martin nastoupil do White & Case v roce 2020 z pražské kanceláře Dentons. V roce 2011 získal magisterský titul na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2015 rovněž získal titul doktora práv. Od roku 2016 je zapsán jako advokát u České advokátní komory. Martin externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Martin hovoří česky a anglicky.

Petr Sprinz
Petr Sprinz

Petr je vedoucím restrukturalizační a insolvenční praxe pražské kanceláře Allen & Overy. Během své kariéry zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další klienty v insolvenčních řízeních jakož i v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku (včetně portfolií pohledávek). V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílí na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a připravoval též část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19.

Je vedoucím kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank. Petr je mimo jiné členem redakční rady časopisu Eurofenix a Komorní listy, členem INSOL International E-News Update Committee, Turnaround Management Association ČR a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. V oblasti restrukturalizací Petr přednáší u nás (mimo jiné externě na VŠE) i v zahraničí.

Václav Žalud
Václav Žalud

Václav Žalud je advokátem na pozici Counsel v pražské kanceláři Dentons se zaměřením na insolvence, restrukturalizace, transakce v oblasti distressed M&A, soudní a jiné způsoby řešení sporů. Václav úspěšně zastupoval dlužníky nebo velké věřitele (banky, vlastníky dluhopisů) v jedněch z největších insolvenčních řízení v nedávné době (společnosti VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, OLEO CHEMICAL, ZOOT, Motorpal, LESS). Současně úspěšně vedl několik M&A mandátů spojených s úpadkem a jeho řešením (komplexní vypořádání právních vztahů v rámci skupiny PSJ, řízení likvidace společností ze skupiny ECM REAL ESTATE INVETMENTS). Podílel se na přípravě několika unikátních řešení úpadkových situací, včetně prvního tzv. předbaleného konkursního prodeje v České republice, úvěrového financování v moratoriu, první emise zaknihovaných dluhopisů v rámci reorganizace a komplexních reorganizačních plánů. Jeho expertiza zahrnuje také poradenství ohledně neformálních restrukturalizací a komplexních narovnání. Má také velké zkušenosti v řešení soudních sporů i arbitrážích, a to nejen v oblastech, které souvisí s insolvencemi, ale i v běžných civilních sporech a regulatorice. V roce 2010 absolvoval magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2014 je zapsán v České advokátní komoře. Hovoří česky a anglicky.

Rainer Frank
Rainer Frank

Rainer Frank je advokátem v Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Pracuje v oblasti restrukturalizací a práva nemovitostí pro významné finanční instituce se zaměřením na komplexní případy. Poskytuje právní poradenství dle českého a německého práva.

Petr Dobeš
Petr Dobeš

 Petr Dobeš je státní zástupce působící na Vrchním státním zastupitelství v Praze.

František Kučera
František Kučera

Absolvent Právnické fakulty University Karlovy.

František je soudcem na vrchním soudu v Praze, kde se zabývá agendou konkursů a sporů vyvolaných konkursem, od roku 2008 též agendou insolvenčních a incidenčních sporů. Od roku 2000 je také předseda senátu Vrchního soudu v Praze, v současnosti je také předsedou evidenčního senátu Vrchního soudu v Praze. Je také členem Soudcovské unie  od jejího založení a od roku 2014 členem Republikové rady. Na 27. Shromáždění delegátů byl zvolen do Republikové rady pro druhé funkční období a byl zvolen 1. viceprezidentem Soudcovské unie ČR

 

Gejza Rakaš
Gejza Rakaš

Pplk. JUDr. Gejza Rakaš je policejním radou u Policie ČR Národní centrály proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřován na Sekci závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.  V roce 1996 promoval na Policejní akademii ČR. Do roku 2000 pracoval jako vyšetřovatel u Policie ČR na Úřadu vyšetřování pro ČR a do roku 2002 pracoval na Úřadu finanční kriminality a ochrany státu a následně do roku 2017 na Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV.

Regina Rath
Regina Rath

Regina Rath is a restructuring and insolvency lawyer based in Norton Rose Fulbright’s Frankfurt office. Her practice covers all aspects of German and European insolvency law, frequently involving cross-border elements.

Regina has extensive experience in advising German and international clients, including debtors, lenders and other creditors, shareholders, directors, strategic investors as well as debt and hedge funds, throughout all stages of restructurings and insolvency proceedings. Due to her background as litigator with a focus on financial markets disputes she also acts on contentious insolvency matters. Amongst other, Regina frequently advises on financial restructurings, distressed debt investments, security and other proprietary interests, close-out netting and set-off, distressed real estate and M&A transactions as well as directors‘ and officers‘ duties.

While primarily based in Frankfurt, she also worked abroad in Chicago, Toronto, Brussels and Paris and is fluent in German, English and French.

Matthew Thorn
Matthew Thorn

Matthew Thorn is a partner based in Norton Rose Fulbright’s London office. He specialises in large, cross border restructuring transactions. He has extensive experience acting for debtors, creditors, insolvency practitioners, directors and other stakeholders. He advises on debt and security structures as well as formal restructuring and insolvency processes. His recent focus has been in the shipping, offshore and infrastructure sectors.

Ladislav Smejkal
Ladislav Smejkal

Ladislav Smejkal je partnerem a vedoucím týmu pro trestní právo v pražské kanceláři Dentons. Současně patří mezi uznávané odborníky na oblast pracovního práva. Ladislav má více než 17 let zkušeností v právním odvětví.

Ve své praxi se zaměřuje na kriminalitu bílých límečků, obhajobu fyzických a právnických osob, odpovědnost top manažerů obchodních společností a přesah jejich odpovědnosti do obchodního a pracovního práva, jakož i na zastupování poškozených společností v rámci trestního řízení. Současně se soustředí na řešení otázek compliance, tvorbu interních corporate governance pravidel, protikorupčních pravidel a etických pravidel velkých společností, zejména pak ve farmaceutickém průmyslu, automobilovém průmyslu, stavebnictví, bankovnictví a pojišťovnictví.

Ladislav je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal tituly magistra a doktora práv. Studoval také na Právnické fakultě Univerzity v Hamburku. Od roku 2006 je členem České advokátní komory.

Aleksandra Krawczyk
Aleksandra Krawczyk

 Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc., je členkou Polské advokátní komory od roku 2012. Specializuje se na insolvenční a restrukturalizační právo, právo obchodních korporací a soudní řízení. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity ve Wroclavi a Svobodné univerzity v Berlíně. Na Ruprechto-Karlově univerzitě v Heidelbergu jí byl udělen titul LL.M. corp. restruc. (Legum Magister in corporate restructuring). Působí  v advokátní kanceláři SDZLegal Schindhelm ve Wroclavi na pozici advokát a insolvenční správce. V současné době se připravuje na obhajobu disertační práce na téma Restrukturalizační plány.

David Smejkal
David Smejkal

David Smejkal je ředitel znaleckého ústavu A-Consult plus a současně člen Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Podílí se také na výuce vedlejší specializace Turnaround Management.

Petr Smutný
Petr Smutný

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvoji oddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

Jiří Tomola
Jiří Tomola

Jiří Tomola je partnerem, vedoucím týmu restrukturalizací a insolvencí a jedním ze dvou vedoucích týmu pro bankovnictví a financování pražské kanceláře Dentons. Ve své 20 leté praxi se zaměřuje na bankovnictví a financování, insolvence, finanční restrukturalizaci a právní služby pro finanční instituce. Pracoval na řadě významných insolvenčních kauz ve střední a východní Evropě. V některých z těchto insolvenčních řízení byly poprvé před českými soudy úspěšně obhajovány a obhájeny koncepty syndikovaných úvěrů a postavení agenta pro zajištění. Jiří zastupuje české a mezinárodní finanční instituce v pozici věřitelů, zastupuje také společnosti v pozici dlužníků a poskytuje poradenství v souvislosti s přípravou a implementací reorganizací. Má unikátní zkušenosti s přípravou tzv. předbalených reorganizací a jejich vyjednáváním s věřiteli. Jeho zkušenosti zahrnují také poradenství investorům při akvizicích majetku z insolvenčního řízení a zastupování klientů ve sporech souvisejících s insolvenčním řízením, včetně zastupování ve sporech před Ústavním soudem České republiky.

Velice děkujeme všem partnerům, díky který mohla být naše konference realizována.

PARTNEŘI KONFERENCE