Konference Insolvence 2023: Insolvence v případových studiích

24. května 2023
Rajská budova VŠE, RB 210

Scroll

O konferenci

15. ročník letošní insolvenční konference je za námi…pojďme se společně podívat na to, jaký byl…

 

Tradiční insolvenční konference měla letos trochu jiný kabát.

Abychom vám v rámci letošního ročníku neprezentovali příspěvky, které můžete zhlédnout v rámci jiných insolvenčních konferencí, rozhodli jsme se uspořádat  naši tradiční akci v jiném a zajímavějším formátu a zaměřit se pouze na zajímavé případové studie v insolvenčním prostředí (v oblasti letecké dopravy, přeshraniční insolvence, úpadku banky či odvětví módy).

Vstup na akci je ZDARMA, akce je realizována díky sponzorským příspěvkům a činnosti Centra.

Vzhledem ke komornější atmosféře a mnohým citlivým údajům z případových studií a kauz byl vstup na konferenci možný pouze na základě pozvánky.

 

Fotogalerie z tohoto ročníku konference:

Program

8.30 - 9.00: REGISTRACE
9.00 - 9.30: ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 • Jiří Hnilica, děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Bohumil Havel, vědecký pracovník ÚSP AV ČR, Of Counsel, PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
9.30 – 10:30: „Přeshraniční insolvence KORDÁRNA – od úpadku po úspěšný exit strategickému investorovi"
 • Tomáš Rada, advokát a zakládající partner advokátní kanceláře DRV Legal
 • Igor Fait, Jet Investment, managing partner a zakládající partner 
 • Marek Malík, Jet Investment, partner
 • Radim Valas, generální ředitel a předseda představenstva společnosti  MOTORPAL, a.s.
 • Lee Louda, vedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, insolvenční správce se zvláštním povolením
 • Jaroslav Schönfeld, akademický ředitel Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, manažer útvaru restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů České spořitelny, a.s.
10.30 – 11.15: „Blažek Praha – úspěšná reorganizace oděvní firmy"
 • Daniel Hříbal,  zakládající partner TARPAN Managers, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
 • Ladislav Blažek, majitel CEO Blažek Praha
 • Jan Vácha, spolumajitel CFO Blažek Praha
 • Jakub Šíp, advokát/partner insolvenční kanceláře AZAM – insolvence
 • Petr Opletal, advokát/partner v AK Opletal
11.15 – 11.45: Coffee break
11.45 – 12.55: „SBERBANK – úpadkem banky příběh nekončí“
 • Martin Froněk, lokální partner advokátní kanceláře White&Case, Prague, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
 • Slavomír Slávik, vedoucí skupiny restrukturalizací a insolvencí v advokátní kanceláři Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář
 • Jiřina Lužová, advokátka, insolvenční správkyně se zvláštním povolením
 • Martin Blecha, člen týmu restrukturalizačních služeb oddělení finančního poradenství ve společnosti Deloitte Česká republika
 • Anežka Skokanová, manažerka v týmu oceňování a finančního modelování vDeloitte Česká republika  
12.55 – 14.00: OBĚD
14:00 – 14.45: „Reorganizace společnosti MICo“
 • Petr Smutný, partner PwC Česká republika
 • Ondřej Jůzl, vedoucí týmu vymáhání korporátních klientů, Česká spořitelna, a.s.
 • Dušan Sedláček, partner Havel & Partners, advokátní kancelář, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
 • Jan Mašek, společník advokátní kanceláře Constelius, insolvenční správce se zvláštním povolením 
14:45 - 15:25: „ČSA – záchrana stoleté aerolinky“
 • Lukáš Mikeska, ředitel, oddělení korporátních financí a restrukturalizací, Ernst & Young  
 • David Zlámal, partner, oddělení korporátních financí a restrukturalizací, Ernst & Young 
 • Jan Pilmaier, ředitel, oddělení korporátních financí a restrukturalizací, Ernst & Young 
 • Martin Froněk, lokální partner advokátní kanceláře White&Case, Prague, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
15.25 – 16:10: „E D & F Man: Silná káva s dvojitým cukrem“
 • Petr Sprinz, vedoucí restrukturalizační a insolvenční praxe pražské advokátní kanceláře Allen & Overy
 • Milan Sýkora, seniorní advokát v globálním restrukturalizační týmu Allen & Overy v Londýně 
16:10 - 16:30: Slavnostní jmenování nových členů Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka, ZÁVĚREČNÉ SLOVO
 • Lee Loudavedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, insolvenční správce se zvláštním povolením
 • Jaroslav Schönfeldakademický ředitel Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, katedra strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, manažer útvaru restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů České spořitelny, a.s.

Panelisté

Ladislav Blažek
Ladislav Blažek

Ladislav promoval v roce 1992 na pražském ČVUT FS. Velkou obchodní příležitost rozpoznal v módním světě, a proto ještě téhož roku zakládá „start up“ oděvní firmu Blažek, která se specializuje na pánskou modu. Již 31 let intenzivně a velmi odhodlaně pracuje na svém ambiciózním a celoživotním podnikatelském snu. Postupně se mu podařilo vybudovat úspěšnou oděvní firmu, jejíž obchodní model je založen na originální českém designu, luxusních italských materiálech, vysoké úrovní krejčovského zpracování a vlastní síti značkových obchodů. Stále se aktivně podílí na řízení a rozvoji svého podnikání.

Martin Blecha
Martin Blecha

Martin Blecha v současné době dohlíží na korporátní rozvoj společnosti Deloitte v regionu střední Evropy, podporuje tým vedoucích pracovníků při identifikaci potenciálních akvizičních cílů a pomáhá realizovat strategii anorganického růstu firmy.

Martin má více než 14 let profesionálních zkušeností s restrukturalizací společností, kdy podpořil řadu významných dlužníků, věřitelů, správců a právních poradců v komplexních soudních a mimosoudních restrukturalizačních projektech v celém středoevropském regionu. Před nástupem do Deloitte pracoval Martin v týmu Business Recovery Services ve společnosti PwC. Působí jako člen správní rady International School of Prague a má magisterský titul na Cass Business School.

Igor Fait
Igor Fait

Igor je zakládající partner Jet Investment. Jako člen představenstev, dozorčích rad a sborů jednatelů dohlíží na strategický rozvoj všech portfoliových společností a na vyhodnocování akvizičních příležitostí. V letech 1990 až 1993 pracoval jako portfolio manažer Veletržního Investičního Fondu a ředitel kapitálových trhů BVV. Poté se osamostatnil a založil brokerskou společnost Brno Broker Group. Společnost svým tržním podílem patřila mezi top 10 obchodníků s cennými papíry v ČR. V roce 1996 Igor Fait společnost BBG Brno prodal a založil skupinu Jet Investment. Igor vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. procesního. Doktorand na katedře občanského práva PF UK.

Martin Froněk
Martin Froněk

Martin Froněk je lokálním partnerem pražské kanceláře White&Case, v rámci něhož se soustřeďuje na restrukturalizace, insolvence a trestní právo. V posledních dvanácti letech se zabýval celou řadou významných insolvenčních řízení v České republice, kdy poskytoval poradenství zejména finančním institucím v pozici věřitelů, ale rovněž dlužníkům a investorům specializujícím se na investice do podniků v obtížích. Martin Froněk poskytuje poradenství klientům v souvislosti s mimosoudní restrukturalizací, předpřipravenými reorganizacemi, konkurzy a souvisejícími soudními spory. Martin je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka FPH VŠE.

Bohumil Havel
Bohumil Havel

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako předseda zkušební komise pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců, člen legislativní rady vlády a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy. Doc. Havel je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity. Od roku 2007 je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a od roku 2014 působí na vysoké škole CERVO institut a externě působí v advokátní kanceláři PRK. Věnuje se zejména právu obchodních společností a insolvenčnímu právu. Je autorem řady odborných publikací a řešitelem několika výzkumných projektů. Rovněž se podílel na vzniku konceptu mezery krytí, zejména po právní stránce.

Daniel Hříbal
Daniel Hříbal

Daniel je partnerem TARPAN Partners. Specializuje se na oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů. Je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

Ondřej Jůzl
Ondřej Jůzl

Ondřej Jůzl vede tým vymáhání korporátních klientů v České spořitelně. V oblasti restrukturalizací a insolvencí je profesně aktivní od roku 2009. Předchozí zkušenosti získal v oboru oceňování nemovitostí v rámci bankovní správy zajištění. Za svoji kariéru se podílel na řadě významných insolvenčních případech jako je Oděvní podnik, KORD group, SAZKA, LESS, Centrum Dolní Břežany, SKD Bojkovice a ČSA.

Ondřej vystudoval VŠE v Praze, kde se již několik let podílí na přednáškách vedlejší specializace Turnaround Management. Je členem TMA.

Lee Louda
Lee Louda

Lee je absolvent Českého vysokého učení technického. V současnosti aktivně řídí akademické pracoviště Centrum restrukturalizace Harryho Pollaka při VŠE. Od roku 1994 zastával řadu funkcí v ekonomické oblasti, byl burzovním makléřem, portfoliomanažerem, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu, absolventem Institutu oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou konkursních podstat. V rámci zavedení insolvenčního zákona od roku 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku. V roce 2012 získal evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce významné těžařské společnosti OKD, a.s. V roce 2018 na VŠE dokončil doktorandské studium.

Jiřina Lužová
Jiřina Lužová

Jiřina Lužová se od roku 1994 věnuje advokacii a následně od roku 1996 se specializovala na obor konkursního práva a od této doby vykonává činnost správce konkursní podstaty. Spolu se změnou konkursního zákona na insolvenční v roce 2009 úspěšně složila zkoušku nutnou pro výkon činnosti insolvenčního správce a v roce 2010 si vzdělání dále rozšířila o úspěšné složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce. Byla jmenována k více jak 35 konkurzům a insolvencím. Například ERB bank, a.s. v likvidaci, Kreditní banka Plzeň, a.s. v likvidaci nebo ČKD Kutná Hora, a.s.

Marek Malík
Marek Malík

Ve společnosti Jet Investment působí od roku 2010. Z pozice Director řídí Marek investiční tým a jeho projekty, dále je aktivní jako člen představenstva a investičního výboru. Coby člen představenstev portfoliových společností udává jejich dlouhodobou strategii. V minulosti vyhledával akvizice, řídil společnosti a jejich exity. Dříve pracoval v Bank Austria Creditanstalt nebo v Deutsche Bank Praha a Londýn, kde obchodoval na finančních trzích ve střední a východní Evropě. Marek je absolventem VUT v Brně a Nottingham Trent University.

Jan Mašek
Jan Mašek

Jan Mašek je společníkem advokátní kanceláře Constelius, s. r. o. a společníkem kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, v. o. s. V průběhu své profesní praxe se účastnil v pozici insolvenčního správce či advokáta některých významných českých insolvenčních řízení (v poslední době kupř. BLAŽEK Praha, a. s. nebo MICo, spol. s r. o.). Jan absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR. Je členem České advokátní komory, insolvenčním správcem se zvláštním povolením a členem české pobočky Turnaround Management Association.

Lukáš Mikeska
Lukáš Mikeska

Lukáš je ředitelem v týmu Strategií a Transakcí se specializací na restrukturalizace a korporátní finance v pražské pobočce EY. Je součástí týmu Kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě pro projekty v ČR, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Má 18 let zkušeností z různých rolí jak v oblasti financí, tak práva. Lukáš je kvalifikovaným advokátem v České advokátní komoře. Vystudoval MBA na Cranfield School of Management ve Velké Británii.

Jan Pilmaier
Jan Pilmaier

Jan je ředitelem v týmu Strategií a Transakcí, se specializací na restrukturalizace a korporátní finance v pražské pobočce EY.V rámci týmu EY se soustředí na projekty v rámci střední Evropy, a to konkrétně v České Republice, Slovensku, Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku a Turecku. Jan má více než 10 let zkušeností s poradenstvím pro společnosti při přípravě nezávislých posouzení finančních plánů, studií proveditelností, strukturování a restrukturování kapitálu, získávání investičního, akvizičního a projektového financování a refinancování.V rámci restrukturalizací se podílel na projektech v automobilovém, výrobním, FMCG a dopravním odvětví. ​​

Tomáš Rada
Tomáš Rada

Tomáš je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře DRV LEGAL. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2012 obhájil disertační práci, získal titul (Ph.D.) a se společníky zakládá advokátní kancelář DRV Legal, pro kterou v současnosti pracuje 17 advokátů a 4 advokátní koncipienti, má sídlo v Brně a pobočku v Praze a je členem několika mezinárodních organizací. Tomáš se specializuje především na právní služby související s M&A, insolvencemi, financováním, strukturováním investičních fondů, private equity a jiných investičních uskupeních. Zastupuje jak investiční fondy při jejich akvizičních a divestičních aktivitách, tak renomované insolvenční správce v největších insolvenčních kauzách v České republice. Je členem Turnaround Management Association Česká republika. Je mimo jiné též spoluautorem komentáře k zákonu o obchodních korporací (pasáže týkající se úpadku obchodních korporací, zejména odpovědnosti statutárních orgánů za úpadkové delikty) a členem autorského kolektivu připravovaného komentáře k zákonu o preventivní restrukturalizaci.

Dušan Sedláček
Dušan Sedláček

Dušan je advokátem a partnerem v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS. Ve své praxi se zaměřuje zejména na oblast restrukturalizací a insolvenčního řízení, soudních sporů a arbitráží a na závazkové právo. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze absolvoval v roce 1997, advokátem je od roku 2001. Je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při Fakultě podnikohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze a členem profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Jako externista přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze v rámci vedlejší specializace Turnaround Management.

Jaroslav Schönfeld
Jaroslav Schönfeld

Od roku 2008 pracuje na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Na fakultě podnikohospodářské je garantem předmětu Transformace a restrukturalizace firem a předmětu Due Diligence. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je trvale zapojen do výzkumných aktivit fakulty včetně řešení několika grantů poskytnutých Technologickou agenturou České republiky. Je autorem odborné monografie Moderní pohled na oceňování pohledávek (C. H. Beck 2011), spoluautorem knihy Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona (Professional Publishing, 2016) a řady dalších publikací a článků ve vědeckých periodikách. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Anežka Skokanová
Anežka Skokanová

Anežka Skokanová působí jako manažer v týmu oceňování a finančního modelování Deloitte a má více než 5 let profesních zkušeností. Zabývá se především projekty v oblasti FSI, a to oceňováním, transakčním poradenstvím a dalšími službami pro finanční instituce. Má zkušenosti také s oceňováním běžných společností a oceňovacími službami pro účely soudních sporů. Anežka je absolventkou dvou magisterských oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze (Finance a Mezinárodní obchod). Během vysokoškolského studia strávila semestr na University of British Columbia, Sauder School of Business v kanadském Vancouveru. V roce 2022 Anežka úspěšně složila zkoušku CFA Level 2.

Slavomír Slávik
Slavomír Slávik

Slavomír Slávik je vedoucím skupiny restrukturalizací a insolvencí v advokátní kanceláři Baker McKenzie. Slavomír působí v advokacii od roku 2015 a poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti restrukturalizací a insolvencí zahraničním i českým klientům. Slavomír poskytoval právní poradenství ve významných insolvenčních kauzách a má rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím v souvislosti s krizovým řízením společností, v oblasti neinsolvenčních restrukturalizací a také v oblasti M&A. Slavomír je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (summa cum laude) a absolvoval zahraniční studijní pobyty na kanadské McGill University a irské University College Dublin. Slavomír je členem Turnaround Management Association Česká republika.

Petr Smutný
Petr Smutný

Petr Smutný je partnerem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, kde řídí oddělení restrukturalizací v rámci regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se především na poskytování poradenství ohroženým společnostem nebo společnostem čelícím insolvenci. Petr má dlouhodobé zkušenosti s projekty posouzení výkonnosti společnosti, finanční analýzy a restrukturalizace. V minulosti vedl početné restrukturalizační projekty jak v České a Slovenské republice, tak i ve Slovinsku, Srbsku a Chorvatsku. Petr se podílel také na komplexní reorganizaci KORD Group – průmyslové skupiny s provozy ve střední a východní Evropě, jež získala ocenění Restrukturalizace roku 2012 v rámci Evropy. Taktéž hrál významnou roli v rámci restrukturalizace loterijní společnosti SAZKA, která měla mnoho inovativních prvků a získala ocenění Restrukturalizace roku 2014. Petr je předsedou Turnaround Management Association ČR, spolupracuje s řadou předních českých bank na rozvojioddělení pro vymáhání půjček a účastní se školení českých insolvenčních správců a soudců.

Petr Sprinz
Petr Sprinz

Petr je vedoucím restrukturalizační a insolvenční praxe pražské kanceláře Allen & Overy. Během své kariéry zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další klienty v insolvenčních řízeních jakož i v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku (včetně portfolií pohledávek). V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílel na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a připravoval též část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19. Je vedoucím kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank. Petr je mimo jiné členem redakční rady časopisu Eurofenix a Komorní listy, členem INSOL International E-News Update Committee, Turnaround Management Association ČR a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. V oblasti restrukturalizací Petr přednáší u nás (mimo jiné externě na VŠE) i v zahraničí.

Milan Sýkora
Milan Sýkora

Milan je seniorním advokátem v globálním restrukturalizačním týmu Allen & Overy v Londýně. V rámci své praxe zastupuje banky, mezinárodní finanční instituce (IFIs) a dlužníky na přeshraničních restrukturalizacích. Jeho specializací jsou rozvojové trhy, včetně CEE, SEE, Afriky a Středního Východu. Milan je členem londýnské Insolvency Lawyers Association a je kvalifikován poskytovat právní poradenství podle anglického a českého práva. V minulosti působil v pobočkách Allen & Overy v Johannesburgu a Praze.

Jakub Šíp
Jakub Šíp

Jakub Šíp je samostatným advokátem, partnerem kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, a of counselem advokátní kanceláře Constelius. Mimo aktivit toho působil nebo působí na manažerských postech v pozicí statutárního orgánu v České republice a ve Francii, které jsou úzce spojeny s tématikou insolvencí a restrukturalizací.

Po právní praxi ve významných pražských advokátních kancelářích působil v právní divizi nadnárodního koncernu podnikajícího převážně ve střední a východní Evropě. Zde v úzké spolupráci s členy vrcholového managementu rozvinul bohaté zkušenosti také v oblasti transakčního poradenství, insolvencí a restrukturalizací. Na ně navázal i v rámci následujícího dlouhodobého projektu restrukturalizace a správy aktiv ve Francii. V současné době působí, mimo jiné, v rámci týmu insolvenčního správce společnosti Blažek.

Jan Vácha
Jan Vácha

Jan je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor ekonomika podniku. Od roku 1993 finanční ředitel fy BLAŽEK, BLAŽEK PRAHA s.r.o., BLAŽEK PRAHA a.s., BLAŽEK SLOVAKIA s.r.o., od roku 2012 místopředseda představenstva, finanční ředitel celé skupiny BLAŽEK HOLDING a zároveň její spolumajitel.

Radim Valas
Radim Valas

Radim je absolventem Vysoké Školy Báňské v Ostravě. Od počátku roku 2016 je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti MOTORPAL, a.s. v Jihlavě vyrábějící vstřikování do dieselových motorů. Dříve pracoval v různých manažerských pozicích v několika velkých průmyslových podnicích v Čechách a na Moravě. Má zkušenosti jako vrcholový manažer s krizovým řízením při velkých restrukturalizacích zejména v automobilovém a strojírenském průmyslu. Ve skupině KORD byl jmenován jako krizový generální ředitel a předseda představenstva společnosti KORDÁRNA a.s. Je členem Turnaround Management Association Česká republika.

David Zlámal
David Zlámal

David je Partnerem týmu Kapitálového a dluhového poradenství v pražské pobočce EY. Vede tým Kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě a řídí projekty v ČR, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Má 15 let zkušeností s poradenstvím pro společnosti při přípravě nezávislých posouzení finančních plánů, studií proveditelnosti, komerčních analýz, strukturování kapitálu, získávání bankovního a dluhopisového financování, finančního modelování a projektového financování. David je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Video, ve kterém jsme vyzpovídali jednotlivé panelisty na téma, v čem byla specifická či jedinečná právě jejich případová studie.

Partneři konference

Velice děkujeme všem partnerům, díky který mohla být naše konference realizována.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: