O konferenci

Máme za sebou další, již 14. ročník mezinárodní vědecké insolvenční konference.

 

Jsme potěšeni, že po covidové přestávce můžeme nadále pokračovat v naší tradici konání insolvenčních konferencí.

Konference se konala 2. června 2022 v rámci projektu TAČR  TL 02000467 „Vývoj preventivních předinsolvečních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace.

Program

8.30 - 9.00: REGISTRACE
9.00 - 9.20: ZAHÁJENÍ KONFERENCE

prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., nově zvolený děkan Fakulty podnikohospodářské s účinností od 1. července 2022

9.20 – 9.40: „Preventivní restrukturalizace a její postavení v právním řádu České republiky“
 • Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., vědecký pracovník ÚSP AV ČR, Of Counsel, PRK Partners, s.r.o., advokátní kancelář, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, člen odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivní restrukturalizaci
9.40 – 10.10: „Pravidlo relativně absolutní priority v české preventivní restrukturalizaci“
 • Doc. JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M., advokát v advokátní kanceláři JŠK, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, Institut ekonomických studií FSV UK, člen expertní skupiny Evropské komise pro restrukturalizace a insolvence, předseda Akademického fóra INSOL Europe, člen správní rady International Insolvency Institute, člen odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivní restrukturalizaci
10.10 – 10.40: „Procesní lehkost preventivní restrukturalizace“
 • Mgr. Ing. Klára Vítková, Advokátní kancelář Richter s.r.o., katedra podnikového a evropského práva FM VŠE
 • Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D., Ministerstvo spravedlnosti ČR, katedra podnikového a evropského práva FM VŠE
10.40 – 11.00: PŘESTÁVKA NA KÁVU
11.00 – 12.00: „Panel: Preventive restructuring frameworks across Europe“

Moderuje: Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL. M, vedoucí lokální restrukturalizační praxe Allen & Overy, Praha, člen odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivní restrukturalizaci

 • Georg Wabl, partner, Binder Grösswang, Vienna
 • Koen Durlinger, seniorní advokát, Norton Rose Fulbright, Amsterdam
 • Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc., insolvenční správkyně, advokát v AK DZLEGAL SCHINDHELM, restrukturalizační poradkyně, Wroclav
 • Reiner Frank, advokát, DENTONS Europe CS LLP, Praha
12:00 – 12.30: „Signály včasného varování – impuls k preventivní restrukturalizaci“
 • Ing. Michal Kuděj, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, člen odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivní restrukturalizaci
 • Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE, člen odborné skupiny pro přípravu zákona o preventivní restrukturalizaci
12.30 – 14.00: OBĚD
14.00 – 14.30: „Smartwings – neformální finanční restrukturalizace“
 • Mgr. Lukáš Mikeska, MBA, ředitel v týmu Strategií a Transakcí se specializací na restrukturalizace a korporátní finance v pražské pobočce EY
 • PhDr. David Zlámal, partner týmu Kapitálového a dluhového poradenství v pražské pobočce EY
14:30 - 15:00: „Preventivní restrukturalizace – pohled ze Slovenska“
 • Ing. Radim Škarpa, ředitel oddělení restrukturalizací PwC ČR, člen Turnaround Management Association Česká republika
15:00 - 15:30: „Jak mohla fungovat preventivní restrukturalizace, byla-li by dostupná. Případová studie kauz BLAŽEK a UNICONTROLS“
 • Mgr. Daniel Hříbal, MBA, partner TARPAN MANAGERS, člen vědecké rady Centra Restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
15:30 - 15:45: „Předání ceny za nejlepší práci studentů VŠE v oblasti Turnaround managamentu ve spolupráci s Centrem restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE“
 • cenu předá Ing. Lee Louda, Ph.D., vedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE
15:45 - 16.00: ZÁVĚREČNÉ SLOVO
 • Ing. Lee Louda, Ph.D., vedoucí Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka VŠE

Řečníci

Bohumil Havel
Bohumil Havel

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka. Působí také jako předseda zkušební komise pro zkoušky zvláštních insolvenčních správců, člen legislativní rady vlády a člen expertní pracovní skupiny ministerstva spravedlnosti pro transpozici evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci do nároční právní úpravy. Doc. Havel je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity. Od roku 2007 je vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a od roku 2014 působí na vysoké škole CERVO institut a externě působí v advokátní kanceláři PRK. Věnuje se zejména právu obchodních společností a insolvenčnímu právu. Je autorem řady odborných publikací a řešitelem několika výzkumných projektů. Rovněž se podílel na vzniku konceptu mezery krytí, zejména po právní stránce.

Tomáš Richter
Tomáš Richter

Je advokát v advokátní kanceláři JŠK v Praze a externí vyučující na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je docentem obchodního práva, v letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. Je členem vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE v Praze. Je zakládajícím členem české pobočky Turnaround Management Association. Od roku 2015 je členem International Insolvency Institute, kde byl v roce 2019 zvolen členem představenstva. Je také předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem The Conference of European Restructuring and Insolvency Law. Od roku 2004 je rozhodcem.

Ondřej Zezulka
Ondřej Zezulka

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své praxi se věnuje teoretickým aspektům českého a evropského insolvenčního práva. Od roku 2017 působil jako národní expert v pracovní skupině Rady EU, která se zabývala přípravou směrnice EP a Rady (EU) č. 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu (2019), zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorem řady dalších publikací a přednášek z oblasti insolvenčního práva a civilního práva procesního. Doktorand na katedře občanského práva PF UK.

Klára Vítková
Klára Vítková

Klára Vítková je absolventkou Právnické fakulty UK a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, kde vyučuje a dokončuje postgraduální studium. V letech 2017 až 2020 pracovala na Ministerstvu spravedlnosti jako vrchní ministerský rada a později vedoucí oddělení, které mj. dohlíželo nad činností insolvenčních správců. Ve své praxi se zaměřovala na analýzy insolvenčních řízení a přeshraniční aspekty insolvencí. Byla národním expertem v pracovní skupině Rady EU zabývající se přípravou směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Je členkou expertní pracovní skupiny pro transpozici preventivní restrukturalizace a zkušebním komisařem u zkoušek insolvenčních správců. Od roku 2021 působí v Advokátní kanceláři Richter s.r.o.

Michal Kuděj
Michal Kuděj

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze (1991).

V praxi se specializuje na firemní finance a restrukturalizační procesy. Po ukončení studií se věnoval řadě činností, působil jako konzultant v oblasti firemních financí, fúzí, akvizic a dalších podnikových kombinací, věnoval se také obchodování na kapitálovém trhu a investicím do nových projektů. V poslední době se podílel na významných restrukturalizačních projektech, a to jak v insolvenčním řízení, tak i mimo něj. Je zakládajícím partnerem poradenské společnosti TARPAN Partners, kde působí od roku 2010. Od roku 2016 působí jako člen vědecké rady Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje problematice krize a úpadku podniku a jejich řešení. Podílí na výuce v rámci vedlejší specializace Turnaround management. Je autorem řady odborných publikací.

Jaroslav Schönfeld
Jaroslav Schönfeld

Od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniku a insolvenční procesy. Na fakultě podnikohospodářské je garantem předmětu Transformace a restrukturalizace firem a předmětu Due Diligence. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je trvale zapojen do výzkumných aktivit fakulty včetně řešení několika grantů poskytnutých Technologickou agenturou České republiky. Je autorem odborné monografie Moderní pohled na oceňování pohledávek (C. H. Beck 2011), spoluautorem knihy Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona (Professional Publishing, 2016) a řady dalších publikací a článků ve vědeckých periodikách. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací.

Petr Sprinz
Petr Sprinz

Petr je vedoucím restrukturalizační a insolvenční praxe pražské kanceláře Allen & Overy. Během své kariéry zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další klienty v insolvenčních řízeních jakož i v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku (včetně portfolií pohledávek). V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílí na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a připravoval též část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19.

Je vedoucím kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank. Petr je mimo jiné členem redakční rady časopisu Eurofenix a Komorní listy, členem INSOL International E-News Update Committee, Turnaround Management Association ČR a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. V oblasti restrukturalizací Petr přednáší u nás (mimo jiné externě na VŠE) i v zahraničí.

Lee Louda
Lee Louda

Lee je absolvent Českého vysokého učení technického. V současnosti aktivně řídí akademické pracoviště Centrum restrukturalizace Harryho Pollaka při VŠE. Od roku 1994 zastával řadu funkcí v ekonomické oblasti, byl burzovním makléřem, portfoliomanažerem, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu, absolventem Institutu oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou konkursních podstat. V rámci zavedení insolvenčního zákona od roku 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku. V roce 2012 získal evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce významné těžařské společnosti OKD, a.s. V roce 2018 na VŠE dokončil doktorandské studium.

Aleksandra Krawczyk
Aleksandra Krawczyk

 Aleksandra Krawczyk, LL.M. corp. restruc., je členkou Polské advokátní komory od roku 2012. Specializuje se na insolvenční a restrukturalizační právo, právo obchodních korporací a soudní řízení. Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity ve Wroclavi a Svobodné univerzity v Berlíně. Na Ruprechto-Karlově univerzitě v Heidelbergu jí byl udělen titul LL.M. corp. restruc. (Legum Magister in corporate restructuring). Působí  v advokátní kanceláři SDZLegal Schindhelm ve Wroclavi na pozici advokát a insolvenční správce. V současné době se připravuje na obhajobu disertační práce na téma Restrukturalizační plány.

Daniel Hříbal
Daniel Hříbal

Daniel Hříbal je odborníkem v oblasti korporátního sektoru, malých a středních podniků i velkých korporací. Působil v bankovnictví – Živnostenská banka a Česká spořitelna / skupina Erste Group Bank, v různých pozicích především v divizi řízení úvěrových rizik. Jeho specializací je oblast restrukturalizace a revitalizace firem, turnaround management, prevence úvěrového rizika a řešení právně komplikovaných situací podniků. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech a transakcích v oblasti firemního financování, syndikací a M&A, trade finance a strukturování obchodů, financování nemovitostí, veřejného i municipálního sektoru. Účastnil se rovněž řady významných reorganizačních projektů a řešení v rámci insolvenčních řízení. Z pozice top managementu byl odpovědný i za systémové a rozvojové projekty v rámci banky a její skupiny.

David Zlámal
David Zlámal

David je Partnerem týmu Kapitálového a dluhového poradenství v pražské pobočce EY. Vede tým Kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě a řídí projekty v ČR, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Má 15 let zkušeností s poradenstvím pro společnosti při přípravě nezávislých posouzení finančních plánů, studií proveditelnosti, komerčních analýz, strukturování kapitálu, získávání bankovního a dluhopisového financování, finančního modelování a projektového financování. David je absolventem Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Lukáš Mikeska
Lukáš Mikeska

Lukáš je ředitelem v týmu Strategií a Transakcí se specializací na restrukturalizace a korporátní finance v pražské pobočce EY. Je součástí týmu Kapitálového a dluhového poradenství ve střední Evropě pro projekty v ČR, Slovensku, Maďarsku, Chorvatsku, Srbsku a Slovinsku. Má 18 let zkušeností z různých rolí jak v oblasti financí, tak práva. Lukáš je kvalifikovaným advokátem v České advokátní komoře. Vystudoval MBA na Cranfield School of Management ve Velké Británii.

Rainer Frank
Rainer Frank

Rainer Frank je partnerem v pražské kanceláři Dentons, kvalifikovaný poskytovat právní poradenství podle českého a německého práva.  Ve své praxi se zaměřuje na restrukturalizace, soudní spory, právo nemovitostí a financování.  Zastupuje především klienty z německy mluvících zemí a domácí klienty, kteří jsou součástí rakouských a německých skupin. Jeho klíčovým klientem je významná středoevropská bankovní skupina, zejména její česká část a její realitní oddělení.

Rainer vystudoval právo na Univerzitě v Tübingenu (Master of Laws, 1987) a Regensburgu (Master of Laws, 1982). Před nástupem do Dentons v říjnu 2020 spolupracoval na pozici Counsel s advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík.  Rainer je členem Advokátní komory v Karlsruhe, České advokátní komory a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Kromě rodné němčiny hovoří anglicky a česky

 

 

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: