Centrum pro rodinné firmy

Vzhledem k období 1946 – 1989 nemáme v České republice rodinné firmy, které by existovaly po několik generací jako ve vyspělých zahraničních ekonomikách. Z tohoto důvodu nemáme v České republice ani zkušenost s předáváním rodinné firmy mezi generacemi. Jednou z klíčových charakteristik našeho Centra pro rodinné firmy je proto přenášet tuto zkušenost do České republiky ze zahraničí a ve spolupráci s českými rodinnými firmami budovat špičkové know-how pro správu a řízení rodinných firem.

  • Centrum pro rodinné firmy
  • Centrum pro rodinné firmy
  • Centrum pro rodinné firmy

Vedlejší specializace RODINNÁ FIRMA je úzce propojena s českými rodinnými firmami.

Partneři

Beznoska
Collegas
CSGM
Deluvis Advisory
LIKO-S
NWT
Tarpan Managers
USSPA