Centrum pro rodinné firmy

Posláním Centra je propojovat rodinné firmy s akademickou sférou a sférou veřejného sektoru s cílem posilovat konkurenceschopnost českých rodinných firem. Vytvoření centra reflektuje rostoucí důležitost rodinného podnikání ve střední a východní Evropě a potřebu vědeckovýzkumné, pedagogické a poradenské činnosti, která se věnuje unikátním vlastnostem a výzvám rodinných firem.

  • Centrum pro rodinné firmy
  • Centrum pro rodinné firmy
  • Centrum pro rodinné firmy

Propagační video Vedlejší specializace RODINNÁ FIRMA, na němž se mimo vyučujících této specializace podíleli také zástupci významných českých rodinných firem.

PARTNER CENTRA: