Centrum pro rodinné firmy

Historicky, vzhledem k období 1946 – 1989, nemáme v České republice rodinné firmy, který by existovaly po několik generací jako ve vyspělých zahraničních ekonomikách. Z tohoto důvodu nemáme v České republice ani zkušenost s předáváním rodinné firmy mezi generacemi. Jednou z klíčových charakteristik našeho Centra pro rodinné firmy je proto přenášet tuto zkušenost do České republiky ze zahraničí a ve spolupráci s českými rodinnými firmami budovat špičkové know-how pro správu a řízení rodinných firem.

  • Centrum pro rodinné firmy
  • Centrum pro rodinné firmy
  • Centrum pro rodinné firmy

Propagační video Vedlejší specializace RODINNÁ FIRMA, na němž se mimo vyučujících této specializace podíleli také zástupci významných českých rodinných firem.

PARTNER CENTRA: