17. října – Rodinná ústava jako jeden z pilířů rozvoje rodinné firmy

Přihlašte se s předstihem na workshop s tématikou Rodinné ústavy, který se bude konat na VŠE dne 17. října 2019 na VŠE v Praze.

Rodina s rostoucím počtem členů a rostoucím majetkem potřebuje posilovat svoji vnitřní jednotu a nastavovat si rámec, který ji chrání zejména proti riziku destruktivních konfliktů plynoucích z rozdílných očekávání.

A právě rodinná ústava je jedním z osvědčených instrumentů pro posílení vnitřní jednoty rodiny a nastavení jejího vnitřního rámce.

V našem workshopu Vás s jejími přínosy pro budoucnost podnikatelské rodiny seznámíme, a to včetně její základní struktury a procesu její přípravy.

REGISTRACE