29. 11. 2019 – Úspěšné mezigenerační předávání rodinného podniku: procesy a postupy

Dne 29. listopadu 2019 proběhl na VŠE kurz pod názvem Úspěšné mezigenerační předávání rodinného podniku: procesy a postupy.

Tento kurz byl určen majitelům rodinných firem a jejich nástupcům a účastníci se v něm dozvěděli, jak se úspěšně vypořádávat s dilematem „rodina x firma“. Aby mohlo propojení rodiny a firmy fungovat, je třeba totiž si předem nastavit explicitní pravidla pro komunikaci a rozhodování. Na tvorbu těchto pravidel a jejich úspěšnou implementaci bude kurz převážně zaměřen.

Rodinné firmy na rozdíl od jiných organizačních forem podnikání mají celou řadu specifik díky tomu, že se v nich překrývají dva odlišně fungující systémy – rodina a firma. Pokud se v rodinné firmě upřednostňuje jeden systém před druhým, tak nemá firma perspektivu dlouhodobého udržitelného vývoje. Pokud se ale podaří v rodinné firmě využít výhod, které propojení obou systémů může přinést, dosahuje rodinná firma nezkopírovatelnou dlouhodobou konkurenční výhodu.

Klíčová témata kurzu:

  • Role podnikatele při předávání firmy
  • Faktory úspěchu a neúspěchu při předávání firmy
  • Jak se vypořádat s dynamikou vývoje firmy a přitom zachovat šťastné vztahy v rodině
  • Jak otevřeně a upřímně komunikovat a rozhodovat v rodinné firmě

Program kurzu

  1. Komplexita v rodinné firmě a nastavování struktur, jak se s komplexitou vypořádávat
  2. Správa rodinné firmy a rodinná ústava – struktury, procesy a jejich tvorba
  3. Komunikace a konflikt v rodinné firmě. Poslání a hodnoty rodinné firmy.