21. 6. 2018 Rodinné firmy a banky – vztah, důvěra, riziko

Cílem workshopu bylo otevřít diskusi o pohledu firmy na banku a banky na firmu a přiblížit tak vzájemná očekávání. Akci moderovali Jiří Hnilica z Centra pro rodinné firmy a Daniel Hříbal ze společnosti Tarpan Managers.

Každá firma, rodinné firmy nevyjímaje, potřebuje pro své úspěšné podnikání financování, které lze zajistit jak z vlastních, tak cizích zdrojů. V obou případech je nezbytné správně nastavit parametry z hlediska jeho účelu, objemu i časové potřeby. Správně nastavený rozsah a cena externích zdrojů jsou klíčové pro finanční zdraví společnosti i její další rozvoj.

Banky jsou přitom v prostředí České republiky nejčastějším poskytovatelem financování pro podnikání svých firemních klientů, jak prostřednictvím úvěrových produktů, tak formou nástrojů financování obchodů. Proto je vztah firmy a banky jedním z klíčových předpokladů stabilního fungování podniku, a to jak v období růstu a expanze firmy, tak v době stagnace či poklesu výkonnosti podniku. Banka je vlastně jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů firmy.

Očekávání firmy od banky z hlediska vstřícnosti, důvěry a flexibility její podpory, a naopak pohled banky na klienta, příležitosti i rizika, která jí vztah s ním přináší, nebývá často zcela totožný. V případě rodinných firem k tomu přistupují rovněž specifika rodinného podniku, kde stejný charakteristický rys rodinného podnikání může firma vnímat jako výhodu a banka naopak jako riziko, a to třeba s ohledem na bankovní regulaci.