Workshop pod názvem „Znáte hodnotu své firmy? A proč je to důležité!“ proběhl na VŠE

Centrum ve spolupráci se společností Tarpan Managers uspořádalo dne 21. března 2019 workshop pod názvem „Znáte hodnotu své firmy? A proč je to důležité!“.

Akci, která byla primárně určena majitelům či spolumajitelům rodinných firem, moderovali Daniel Hříbal a Tomáš Kozubek ze společností TARPAN Group.

Účastníci se v průběhu workshopu dozvěděli, že znát hodnotu své firmy je důležité z více důvodů než pouze v souvislosti s prodejem firmy, např. z důvodu vypořádání mezi společníky, vyčíslení hodnoty firmy před předáním další generaci apod. Stěžejním bodem setkání byla také definice pojmu EBITDA a přítomní majitelé firem se dozvěděli se, jak se a proč se násobky EBITDA vypočítávají, s jakými typy investorů se mohou setkat a jaké konkrétní kroky mohou podniknout pro zvýšení hodnoty své firmy. Moderátoři workshopu uvedli pro názornost řadu příkladů z jejich dlouholeté praxe a účastníci měli možnost konkrétně diskutovat otázky související s jejich podnikáním.