Exkurze ve společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.

Studenti předmětu Strategie a nástupnictví v rodinných firmách se zúčastnili exkurze ve firmě HRDLIČKA spol. s.r.o., která se zabývá geodézií a geoinformatikou. Na českém trhu působí od roku 1991 a v současnosti se dostává do vedení již její 3. generace.

Majitel firmy Martin Hrdlička probral se studenty zejména výhody a nevýhody rodinného podnikání. Zmínil stabilitu rodiny jako důležitý prvek nejen pro podnikání, ale pro celou komunitu. Doporučil, aby potomci pracovali nejdříve mimo podnik svých rodičů k získání nejen nových zkušeností, ale i přístupu. Klíčová je současně snaha kooperovat, dále pak otevřenost a umění rozlišovat mezi časem stráveným s rodinnou a byznysem jako takovým.

Jako slabinu rodinného podnikání označil jistou nepřipravenost zaviněnou socialismem. Tato nepřipravenost se dotýká například předávání společnosti další generaci. Struktura by měla být utvořena tak, aby byla vstřícná k expandování, ale zároveň chránila rodinné vlastnictví. Rodinná rada dle jeho slov pomáhá v řešení problémů, rozebírání nápadů a sdílení zkušeností, úspěchů i obav týkajících se podnikání.