J. Hnilica a A. Kubíček úspěšně absolvovali Certificate in Family Business Advising (CFBA) zaměřený na poradenství a consulting v rodinných firmách

Jiří Hnilica a Aleš Kubíček úspěšně dokončili program Certificate in Family Business Advising (CFBA), jehož absolvováním získali cenné zkušenosti v oblasti poradenství a consultingu v rodinných firmách. Vzdělávací program pořádá Family Firm Institute, Inc., což je největší mezinárodní organizace zaměřená  na specifika rodinných firem. Zajišťuje vzdělávání v oblasti rodinného podnikání mimo jiné pro konzultanty, poradce a akademické pracovníky.

Jiří Hnilica kurz komentoval slovy, že „velmi přínosnou součástí kurzu bylo několik 2,5 hodinových webinářů, během nichž probíhala jako součást zkoušky diskuse účastníků kurzu z celého světa nad případovou studií.“

„Kurz nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do rodinné firmy z pohledu ryze praktického. Počet účastníků ze špičkových světových institucí a konzultačních firem mě utvrdil v přesvědčení, že tento druh poradenství není okrajovou službou pro ty největší a nejúspěšnější rodinné firmy, ale s ohledem na komplexnost a specifičnost této svérázné formy podnikání spíše nutnost k zajištění dlouhodobé prosperity firmy a harmonických vztahů rodiny,“ uvedl bezprostředně po získání certifikátu Aleš Kubíček.