Německý impaktovaný časopis JEEMS publikoval článek O. Machka o problematice odměňování a jistoty zaměstnání v rodinných firmách

Journal of East European Management Studies vydávaný Univerzitou v Regensburgu publikoval článek s názvem Employee Compensation and Job Security in Family Firms: Evidence from the Czech Republic. Výsledky studie naznačují, že české rodinné firmy nabízejí svým zaměstnancům vyšší jistotu zaměstnání, která je kompenzována mírně nižší úrovní mezd. To je ve shodě s dalšími existujícími studiemi, podle kterých rodinné firmy zaujímají pozici „nižší mzda – vyšší stabilita zaměstnání“. Obecněji se lze domnívat, že rodinné firmy nabízejí svým zaměstnancům více „nefinanční“ formy odměny než nerodinné firmy.

Odkaz na článek