Nakladatelství C. H. Beck vydalo novou knihu s názvem „Rodinné firmy“, která vznikla v Centru pro rodinné firmy

Machek, Ondřej: Rodinné firmy

1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, 160 stran. ISBN 978-80-7400-638-8.

V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do nedávné doby téměř přehlížené. Tato kniha čtenářům představuje první česky publikovaný ucelený pohled na rodinné podnikání (v anglosaské literatuře známé jako family business). Zabývá se všemi tématy, kterých se tento obor dotýká: definice rodinných firem, správa společností, formulace a obsah strategie včetně plánování, inovace, internacionalizace a společenské odpovědnosti. Nechybí ani problematika nástupnictví a profesionalizace a řešení konfliktů v rodinných firmách. Samostatná kapitola se pak věnuje dosud nevyřešeným otázkám rodinného podnikání ve světě i v České republice.
Kniha je určena jak pro studenty a vědecké pracovníky, tak odborníky z praxe. Užitečné informace zde ale naleznou i čtenáři, kteří mají zájem o hlubší porozumění rodinnému podnikání a kteří se mohou ve své kariéře s rodinnými firmami potkávat, například jako dodavatelé nebo zaměstnanci.

Rámcový obsah:
1. Rodinné podnikání jako vědní obor
2. Definice rodinných firem
3. Specifika rodinných firem
4. Správa společností v rodinných firmách
5. Formulace a obsah strategie rodinných firem
6. Problematika nástupnictví a profesionalizace
7. Konflikty v rodinných firmách
8. Výkonnost rodinných firem
9. Rodinné firmy v České republice
10. Směrování budoucího výzkumu

(Použit text vydavatele C.H.Beck)