Nová vedlejší specializace Rodinná firma

Katedra strategie spolu s Centrem pro rodinné firmy otevírá od zimního semestru akademického roku novou vedlejší specializaci Rodinná firma. Vedlejší specializace se zaměřuje na specifika rodinného podnikání, které jako forma podnikání převažuje po celém světě.

Ve vedlejší specializaci budeme společně s vyučujícími, majiteli rodinných firem a jejich nástupci hledat odpovědi například na následující otázky:

  • Kdo z rodiny by měl být v rodinné firmě zaměstnán? Za jakých finančních podmínek?
  • Kdo z rodiny by měl být ve vedení firmy?
  • Do jaké míry mají zisky přispívat k životní úrovni rodiny či profesním a filantropickým ambicím členů rodiny?
  • Kdy a jak rodinnou firmu předat? Jaký podíl by následníci měli mít?
  • Jak sestavit funkční rodinnou ústavu?
  • Jak nastavit mezigenerační komunikaci, aby se využil potenciál obou generací? …

Výuka je postavena na základě obsahově stejně zaměřených programů vyučovaných na prestižních zahraničních školách typu ESADE Business School, INSEAD, IMD, Kellogg School of Management či Harvard Business School a samozřejmě na základě aktivit našeho Centra pro rodinné firmy.