Novinky.cz zveřejnily článek o konferenci Centra pro rodinné firmy

Článek pod názvem „A noví partneři se k penězům nedostanou, jasné? Do Česka přišla móda rodinných ústav“ uveřejnil dne 13. 6. 2019 server novinky.cz.

Článek vychází ze závěrů konference, kterou uspořádalo Centrum pro rodinné firmy a cituje mimo jiné prof. Jiřího Hnilicu, když hovoří o vztahu rodiny k firmě: „čím je více generací a členů rodiny, tím se rozšiřuje i struktura podnikání a to potřebuje systém.“