Představujeme Vám novou vedlejší specializaci NextGen Consulting!

Vedlejší specializace 3NG NextGen Consulting se zaměřuje na aktivní vyhledávání příležitostí pro úspěšný rozvoj již existujících firem. Jejím cílem je rozvíjet strategické a tvůrčí myšlení jako klíčový aspekt úspěšného růstu a výkonnosti podniku.

Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s  komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Ve vedlejší specializaci Vás naučíme, jak se s tím vypořádat, tj.

  • jak být více generalistou a vidět to, čemu dnes říkáme „big picture“,
  • jak řešit problémy z  multidisciplinárního pohledu a přicházet s  nápady, které jsou kreativní, tj. využívají např. analogii z  jiných byznysů,
  • jak propojovat firemní, celospolečenskou i ekologickou udržitelnost podnikání.

Vedlejší specializace věnuje náležitou pozornost i  rodinným firmám, které představují nejčastější organizační formu podnikání, a ve kterých je propojování rodiny a podnikání strategické povahy.

Klíčové znalosti a dovednosti v  povinných předmětech jsou dále rozvíjeny vyváženou kombinací volitelných kurzů zaměřených na kritické myšlení, analytické a komunikační dovednosti.

Uplatnění najdete v  konzultačních společnostech, ve vnitropodnikových poradenských odděleních, ale také jako manažeři a nástupci v rodinných firmách.