Případová studie Lenky Machkové a Jiřího Hnilici nominována mezi tři nejlepší na prestižní konferenci IFERA 2018

Případová studie s názvem „Succession in the Czech family business – the case of LIKO-S company“ se umístila mezi třemi nejlepšími v rámci soutěže The “Then Clarenwater Foundation” best teaching case award na konferenci IFERA (International Family Enterprise Research Academy). Konference IFERA patří mezi nejdůležitější konference věnované rodinnému podnikání na světě. Případovou studii připravila Ing. Lenka Machková ve spolupráci s prof. Jiřím Hnilicou.

Sborník z konference