Rodinné firmy a banky – vztah, důvěra, riziko (shrnutí proběhlého workshopu)

Centrum pro rodinné firmy Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci se společností Tarpan Managers uspořádalo dne 21. 6. 2018 odborný workshop s názvem Rodinné firmy a banky – vztah, důvěra, riziko.

Toto diskusní setkání reflektovalo vztah rodinných firem a bank, který v různých etapách existence firmy nabývá různých podob. Mezi oblasti, které vyvolaly zájem a reakce přítomných, patří například otázky, zdali je lepší firmu spíše dobře prodat než špatně předat, nutnost řádné edukace bankovního prostředí či možnosti, jak nejefektivněji překonat finanční potíže rodinné firmy. Pro detailnější informace, prosím, nahlédněte do přiloženého zápisu z workshopu.