Studentský tým představil ve Žďáru nad Sázavou studii o udržitelnosti lesnictví

Vzdělávat, zkoumat a propojovat. To jsou hlavní cíle Centra pro rodinné firmy, které se přetavily do praxe v pátek 3. července, kdy se na zámku ve Žďáru nad Sázavou sešli významní zástupci lesnického a dřevozpracujícího průmyslu se studenty a vyučujícími Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, aby společně jednali o budoucnosti a udržitelnosti ve svém odvětví.

Odrazovým můstkem diskuse byla studie, kterou připravili studenti vedlejší specializace NextGen Consulting pod vedením zkušených vyučujících i absolventů. Zadavatelem výzkumu byl Constantin Kinský, který s týmem v průběhu celé analýzy danou problematiku konzultoval.

Studentský tým se zaměřil na udržitelnost ze tří pohledů; ekologického, ekonomického a socio-politického. Výzkum byl realizován s využitím různých veřejně dostupných materiálů, včetně statistických dat a doplněn o rozhovory s experty z daného odvětví. Pro ucelený pohled na danou problematiku a zároveň pro návrh možných řešení, byla provedena srovnávací analýza s okolními státy s obdobnou skladbou lesů (díky blízkým klimatickým podmínkám a společným historickým aspektům, které přispívaly právě k podobné druhového skladbě lesů). Konkrétně se jednalo o Slovensko, Rakousko, Německo a pak i o Francii.

Následně tým identifikoval hlavní výzvy spojené s udržitelností, především výskyt kalamit jako je např. kůrovec, produkce emisí či dále nízká produktivita nebo špatná cenová politika.

To vše posloužilo jako podklad pro rozsáhlou diskusi, které se zúčastnila řada významných stakeholderů ze soukromé i státní sféry, včetně Ministerstva zemědělství ČR.