Začátek řešení grantu GA ČR: Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví

V letech 2017-2019 bude akademickými pracovníky v rámci Centra pro rodinné firmy řešen projekt Grantové agentury ČR s registračním číslem GA17-10948S a názvem Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví

V privátně vlastněných firmách představují spoluvlastníci sociální skupinu: jednotliví spoluvlastníci si jsou vzájemně vědomi sami sebe, interagují a ovlivňují se. I když je konflikt mezi zájmy jednotlivce a zájmy skupiny časté téma akademického výzkumu, tak studie, které by se tomuto dynamickému jevu věnovaly na úrovni vlastníků firem jsou vzácné.

Tímto projektem chceme  přispět k pochopení toho, jak chování a postoje vlastníků přispívají k výkonnosti privátně vlastněných (neobchodovaných) firem s více vlastníky a jak k tomuto vztahu přispívá další ekonomicky velmi významná skupina vlastníků – rodina. Výsledky projektu přispějí k lepšímu porozumění problematice správy společností, které nejsou obchodované na burze a pro které nejsou vyžadovány žádné formální struktury správy společnosti.