Aliaa El Shoubaki

Aliaa El Shoubaki je vědecký pracovník Centra pro rodinné firmy Fakulty podnikohospodářské VŠE. Vystudovala business administration a management na Al Akhawayn University v Maroku, Maastricht University v Nizozemí a University of Montpellier ve Francii. Ve svých výzkumech se zabývá zejména rodinnými firmami a podnikáním (např. růstem firmy, motivací, prosperitou atd.). Výsledky výzkumů publikuje ve vědeckých časopisech, např. v časopise  Small Business Economics.