doc. Ing. Ondřej Machek, Ph.D

Ondřej Machek působí v Centru jako vedoucí výzkumný pracovník. Je absolventem Fakulty podnikohospodářské VŠE a FEL ČVUT. Odborně se zaměřuje na rodinné firmy a regulaci síťových odvětví. Je autorem či spoluautorem více než 70 publikací, z toho 10 impaktovaných článků. Mezi nejvýznamnější publikace patří studie v časopisech Family Business Review a Organizational Dynamics.