Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.

Aleš Kubíček je odborný asistent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE. Studoval na VŠE a Univerzitě Karlově v Praze. Mezi jeho specializace patří správa společností a genderová diverzita ve správních orgánech firem. Je autorem 27 publikací. Aleš je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Certificate in Family Business Advising.