Ing. Martin Jurek, Ph.D., MIM

Martin Jurek působí v Centru jako zástupce vedoucího a akademický ředitel CRF.  Pracuje jako odborný asistent na katedře strategie Fakulty podnikohospodářské VŠE, kde garantuje anglicky vyučovaný kurz Strategy and Succession in Family Businesses. Strávil dva výzkumné semestry na Wirtschaftsuniversität ve Vídni a studijní rok v USA. Problematika cílů, rodinných vztahů, nástupnictví a financí rodinných firem je předmětem nejenom jeho výzkumu, ale každodenní praxí, jelikož sám v rodinné firmě působí. Martin je moderátorem kurzů International Federation for Family Development, která má status obecného konzultanta u hospodářské a sociální rady OSN.